link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.5.7. Gods leiding ontvangen

Inhoud:

- Stem van God horen
- Dromen
- Visioenen
- Verschijning van engelen


Stem van God horen

 

In de Bijbel vinden we talloze voorbeelden van mensen die de stem van God gehoord hebben, te veel om op te noemen. Is het je wel eens opgevallen hoe ontzettend vaak er in de Bijbel staat: "De Heer zei tegen Mozes"? Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. En dat terwijl het toch eigenlijk heel bijzonder is dat God duidelijk en persoonlijk tot een mens spreekt. Er is geen enkele reden waarom God in de Bijbelse tijden wel tot de mensen zou spreken en nu niet meer. Als we het persoonlijk of in eigen kerkelijke kring niet of nauwelijks meemaken ligt het niet aan God.

Hoe klinkt de stem van God? Toen de jonge Samuel de hoorbare stem van God vernam, dacht hij eerst dat het de priester Eli was (1 Samuel 3:2-8). Kennelijk klonk de stem van God heel vertrouwd. Ook in deze tijd komt het voor dat mensen letterlijk Gods stem horen.

Mensen die de stem van God hebben gehoord zeggen er onder andere het volgende van:

 • Gods stem klinkt vriendelijk en bemoedigend, als de stem van iemand die je goed kent.
 • Het lijkt soms of de stem uit je binnenste komt, als een goddelijke ingeving.
 • Het klinkt andere keren als een hoorbare stem.
 • Het is niet zozeer een woord voor woord uitgesproken boodschap, maar een impressie die als geheel in je hart wordt gelegd.
 • Deze stem is nooit haastig, nooit opdringerig, veroorzaakt geen vrees, maar maakt juist blij.
 • Het spreken van God laat een diepe vrede in je hart achter.
 • Wat God tegen je zegt is niet raadselachtig, maar duidelijk.
 • Vaak zegt God dingen waar je zelf nooit op zou komen.

Dit komt helemaal overeen met mijn persoonlijke ervaring. Wat mij in het spreken van God het meest heeft verbaasd is dat Hij op zo'n familiaire manier sprak, soms met een vleugje humor. En altijd was er in zijn woorden een uitdaging om Hem te vertrouwen en een stap in geloof te zetten. Daaruit concludeer ik dat God er vooral opuit is om ons geloof te laten groeien.

Dromen

 

Van diverse Bijbelse personen weten we dat zij in dromen leiding van God ontvingen:

 • Jakob droomde van een ladder die tot de hemel reikte, en van God die hem toesprak over zijn toekomstige positie (Genesis 28:10-18).
 • Jozef (de zoon van Jakob) droomde tweemaal dat hij ooit een leidende rol binnen zijn familie zou krijgen (Genesis 37:5-10).
 • Salomo kreeg een verschijning van God in een droom waarin hem een belofte van wijsheid werd gegeven voor de rechtspraak die een belangrijke taak van zijn koningschap zou worden (1 Koningen 3:5-15).
 • Jozef (de man van Maria) kreeg aanwijzingen om naar Egypte te vluchten met Maria en Jezus, en later om weer terug te gaan (Matteüs 2:13-23).

En ook vandaag de dag spreekt God tot vele gelovigen door dromen. Let bijvoorbeeld eens op dromen die extra duidelijk zijn, waarbij je sterk aanvoelt dat ze een bijzondere betekenis kunnen hebben. Vaak hebben zulke dromen een symbolische betekenis die te maken heeft met iets wat je de laatste tijd heeft bezig gehouden. Het kan zijn dat God daarin een boodschap aan je doorgeeft, of een waarschuwing, bemoediging of aansporing.

"God antwoordt zelfs op meer dan één manier, maar niemand schenkt er aandacht aan. Hij antwoordt 's nachts in dromen en visioenen, als de mens in diepe slaap is gevallen of ligt te sluimeren op zijn bed. Dan fluistert hij de mens in het oor en drukt hem op het hart, het kwaad uit de weg te gaan en zich niet hoogmoedig te gedragen ... en behoedt hem voor de dood." (Job 33:14-18, GNB1996)

Veel mensen staan er niet voor open dat God tot hén kan en wil spreken door dromen en ja, dan gebeurt het meestal ook niet. Vraag God of Hij zo nodig tot je wil spreken en ga slapen met een op God gerichte houding. Schrijf dromen op als ze iets lijken te zeggen en vraag de Heilige Geest om de betekenis duidelijk te maken. Bespreek bijzondere dromen eventueel met medechristenen die er meer ervaring mee hebben.

Toch moeten we voorzichtig zijn met dromen. Het is veiliger ze te beschouwen als bevestigingen van bestaande overtuigingen dan als een 'hoofdbron' van Gods leiding. We moeten voldoende nuchterheid bewaren.

Het is bekend dat in deze tijd veel moslims tot geloof in Jezus komen doordat Hij in hun dromen verschijnt.

Visioenen

 

Visioenen ontvang je terwijl je waakt en dromen terwijl je slaapt. Soms weet je niet zeker of je een droom of een visioen hebt gekregen. Een visioen of droom waarin God je iets wil duidelijk maken is opvallend duidelijk en laat een impressie achter van: dit was belangrijk. De boodschap is soms verpakt in goed te begrijpen symbolen en geeft vaak een aansporing tot actie. Handelingen 2:17 beschrijft het ontvangen van dromen als een algemeen, veel voorkomend verschijnsel; waarschijnlijk worden daar zowel dromen als visioenen mee bedoeld.

In de Bijbel lezen we veel over profeten die visioenen kregen. Daarom werden profeten soms zieners genoemd, niet zonder reden dus. Het bekendste Bijbelboek met beschrijvingen van visioenen is de Openbaring van Johannes.

In Handelingen 10 vinden we een mooi voorbeeld van Gods leiding door een visioen in het leven van Petrus. Hij had zich tot dusver afzijdig gehouden van niet-Joden, ook al had Jezus de opdracht gegeven om het evangelie aan de hele wereld door te geven. Hij stond niet open voor contacten met Romeinen. Maar ergens in het land had een Romein tot God gebeden en Petrus moest daarvoor worden ingezet. Hij kreeg een visioen van reine en onreine dieren met de opdracht ervan te eten. Petrus vond dat weerzinwekkend omdat dit tegen de Joodse spijswetten inging, maar God benadrukte dat hij dat mocht en moest doen:

"... Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.' " (Handelingen 10:15, NBV2004)

Direct daarna kreeg Petrus bezoek van een paar Romeinse soldaten om mee te gaan naar hun commandant. Toen begreep Petrus de betekenis van de droom, namelijk dat hij ook bereid moest zijn om het evangelie aan niet-Joden te brengen. Petrus pakte Gods aanwijzing onmiddellijk op en ging gewillig met de soldaten mee. Zowel de commandant als een flinke groep mensen om hem heen kwamen tot geloof en werden vervuld met de Heilige Geest.

Verschijning van engelen

 

In de Bijbel komen we veel verschijningen van engelen tegen als dienaren van God ter ondersteuning van gelovigen:

"Wat zijn de engelen anders dan geesten die God dienen en die worden uitgestuurd om hen te helpen voor wie het heil is weggelegd?" (Hebreeën 1:14, GNB1996)

Zij geven vaak boodschappen door in de vorm van praktische opdrachten, aansporingen of aanwijzingen in een bepaalde situatie. Zij geven nooit een nieuwe goddelijke openbaring of onderwijs. Verder accepteren ze geen aanbidding (Openbaring 22:8-9). Een bekend voorbeeld is de leiding die enkele schaapherders van Betlehem ontvingen in de nacht van Jezus' geboorte:

"Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." (Lucas 2:11-12, NBV2004)

Deze aanwijzingen waren duidelijk genoeg voor de schaapherders, want even later kwamen ze bij de voederbak waarin het kind Jezus was neergelegd.

Er zijn door alle eeuwen heen veel mensen geweest die engelen ontmoet hebben of gezien hebben terwijl deze hen beschermden, hielpen of een belangrijk advies gaven. Dus niet anders dan in Bijbelse tijden.

Zie ook onderwerp 'Wat doen engelen?' in hoofdstuk 'Geestelijke wereld'.


Volgend onderwerp:

  7.5.8. God om een teken vragen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies