banner image

 

7.5.8. God om een teken vragen

Wees heel voorzichtig met het bidden om Gods leiding door middel van een teken.

Enkele voorbeelden

Het vragen om een teken is een bekende manier van bidden om leiding. In de Bijbel komen we onder andere de volgende twee voorbeelden tegen:

 1. Eliëzer, de belangrijkste dienaar van Abraham moest naar Mesopotamië om een vrouw te zoeken voor Abrahams zoon Isaak. Toen hij daar aankwam wist hij niet hoe hij het aan moest pakken en dus vroeg hij aan God of Hij de vrouw wilde aanwijzen. Hij bad:
  "... 'HEER, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan: Ik sta nu bij deze bron, en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven en dat antwoordt: 'Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven,' laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaak. Als zij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent.' " (Genesis 24:12-14, NBV2004)
 2. Jonatan, de zoon van koning Saul, kwam bij een wachtpost van de Filistijnen die op dat moment Israël overheersten. Hij overwoog of hij omhoog zou klimmen naar de heuvel waar hij ze zag staan, maar wilde eerst van God weten of dat een goed plan was. Hij maakte een soort afspraak met zichzelf, dat we als een indirect gebed tot God kunnen opvatten. Hij zei bij die gelegenheid het volgende tegen zijn schildknaap:
  " 'Luister,' zei Jonatan, 'we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons: 'Halt! Verroer je niet tot we bij jullie zijn!' Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen: 'Kom maar op!' En dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de HEER ze aan ons uitlevert.' " (1 Samuel 14:8-10, NBV2004)

In beide gevallen waren het toegewijde mensen die deden wat ze behoorden te doen. In beide gevallen werd God niet gevraagd om een 'ja' of 'nee' signaal te geven, maar werd er gewacht op een specifieke actie die God zou kunnen laten gebeuren. Alleen wanneer die actie plaatsvond werd het beschouwd als een 'ja' signaal van God. In de beide voorbeelden gebeurde dit ook. Uit het vervolg van beide geschiedenissen bleek dat de juiste keuzes waren gemaakt.

Teken vragen vanuit geloof of ongeloof

Er zijn twee houdingen waaruit mensen om tekenen van God kunnen vragen, om iets als waar aan te nemen of om een bepaalde beslissing te nemen:

 1. uit ongeloof - Je gelooft dat het niet zo is, maar als het wel gebeurt zul je je er misschien door laten overtuigen.
  Voorbeeld 1: Zacharias geloofde de engel niet die de geboorte van Johannes aankondigde en vroeg om een teken. Vanwege zijn ongeloof kon hij maandenlang niet spreken (Lucas 1:5-22). Dat was het teken dat hij kreeg.
  Voorbeeld 2: Farizeeën vroegen Jezus om een teken om Hem uit te dagen. Jezus negeerde hun verzoek (Marcus 8:11-12).
 2. uit geloof - Je gelooft dat het zo is, maar om het zeker te weten of om extra bemoedigd te worden zou je graag een bevestigend teken willen zien.
  Voorbeeld 1: Gideon vroeg God verschillende keren om een teken. Hij geloofde God wel, maar was bang en onzeker. God gaf diverse keren een teken ter bevestiging (Rechters 6-7).

Hoe het niet moet

Sommige gelovigen hebben de volgende aanpak. Zij slaan de Bijbel willekeurig ergens open en wat ze het eerst lezen grijpen ze aan als Gods speciale boodschap voor hen op dat moment. Er zijn gevallen bekend, waarin mensen op die manier meenden dat ze Gods leiding ontvingen. Maar je mag van de Bijbel geen orakelboek maken.

Je hoort wel eens van gelovigen die om een teken bidden alsof ze een munt opgooien. Zoiets als: "Heer, als ik beslissing A moet nemen, laat het dan morgen om twaalf uur regenen. Als het dan droog is neem ik aan dat U wilt dat ik beslissing B moet nemen." Dit voorbeeld klinkt misschien vergezocht, maar je hoort echt van 'gebeden om leiding' die hier maar al te veel op lijken! Ik heb het zelfs gehoord van iemand die op zo'n manier gekozen heeft voor zijn huwelijkspartner, maar later grote twijfels kreeg over de juistheid van zijn keuze. Ik vind dit een dwingerige en onverstandige manier van vragen om leiding. Het is beter om God eenvoudigweg het vraagstuk voor te leggen, Hem niet te beperken tot de opties die je zelf kunt bedenken en Hem te vragen een duidelijk antwoord te geven op de manier zoals God dat zelf wil en op een tijdstip dat God bepaalt.

Hoe het wel kan

Bevestigende tekenen van God zijn over het algemeen bedoeld om een eerder afgegeven boodschap of leiding van God te BEVESTIGEN. Als je denkt dat je al eerder persoonlijke leiding hebt ontvangen, maar toch niet helemaal zeker weet of het wel van God komt, kun je aan God vragen of Hij het op één of andere manier nog eens wil bevestigen. In de geschiedenis van Gideon (Rechters 6-7) zien we dat God bereid is om dat te doen, zelfs meer dan eens als het nodig is.