banner image

 

7.5.10. Merkwaardige leiding van God

"Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten ..." (Hebreeën 1:1, NBV2004)

Omleiding door de woestijn

Na de uittocht uit Egypte leidde God het volk Israël niet rechtstreeks naar het beloofde land maar tot ieders verbijstering trokken ze de woestijn in:

"Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken ..." (Exodus 13:17-18, NBV2004)

Toen de Israëlieten na de uittocht uit Egypte niet langs de hoofdroute mochten trekken, maar dwars door de woestijn moesten gaan, sloeg de schrik hen op het hart: hoe kunnen we als miljoenenvolk overleven in een gebied zonder water, voedsel, brandhout en andere noodzakelijke voorzieningen? Dit kan gewoon niet. Hier lezen we iets van Gods motivatie voor die woestijntocht:

"Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt." (Deuteronomium 8:2-5, NBV2004)

God wilde dat het volk dwars door de Rietzee zou lopen, die Hij voor die gelegenheid even zou droogleggen. Het volk zou een paar benauwde dagen krijgen, maar uiteindelijk het meest spectaculaire wonder uit de Bijbelse geschiedenis meemaken en een enorme overwinning behalen over de Egyptische keurtroepen.

Laten we hieraan denken als we twijfelen aan Gods leiding over ons leven, iets dat elke gelovige wel eens meemaakt die Gods leiding zoekt. De woestijntocht was een waardevolle leerperiode voor het volk om te leren leven in afhankelijk van God, want in de woestijn is praktisch geen water en voedsel te vinden. Toch heeft God het volk door de woestijn geleid en voorzien van alles wat nodig was. De woestijntocht van het volk Israël had niet langer hoeven duren dan een jaar of twee. Door het ongeloof van het volk in Gods leiding en voorziening heeft het veertig jaar langer geduurd. Maar dat is weer een ander verhaal.

Omwegen

Nog enkele Bijbelse voorbeelden van omwegen:

  1. Jozef, de zoon van aartsvader Jakob, wist uit zijn bijzondere dromen dat God een plan met zijn leven had en dat hij eens een hoge positie zou ontvangen. Maar voordat het zover was moest hij een diepe weg gaan: hij werd als slaaf verkocht en kwam zelfs in de gevangenis terecht. Zijn levensgeschiedenis is een intrigerend voorbeeld van Gods bijzondere leiding met een happy end. (Genesis 37-47).
  2. Voordat Mozes de leider van het volk Israël kon worden om het uit Egypte te laten vertrekken, moest hij veertig jaar een suffig baantje uitvoeren door met een kudde schapen door de woestijn te trekken. Denk je eens in: een leidersfiguur met de hoogst denkbare opleiding aan het Egyptische hof zat daar bij die schapen. En al die tijd moest het volk wachten en moesten ze lijden onder de zware slavenarbeid. Was dat wel verstandig van God om dit zo lang te laten duren?
  3. David werd al jong gezalfd tot koning over Israël, maar hij moest nog vele jaren wachten op het koningschap, terwijl hij voortdurend werd achtervolgd door koning Saul die hem naar het leven stond. Dit was Gods manier om hem klaar te maken voor het koningschap over Israël.
  4. De profeet Jona was het niet eens met wat God hem had opgedragen: de bewoners van de stad Ninevé aansporen zich te bekeren van hun misdadige gedrag. Hij vluchtte precies de andere kant op. Toen zijn schip in een hevige storm dreigde te vergaan, werd hij overboord gejonast waardoor de storm tot bedaren kwam. God stuurde een zeemonster om deze profeet in te slikken en naar de kust te brengen. Toen wist Jona dat God hem écht naar Ninevé wilde zien gaan. Dit ongelofelijke verhaal is echt waar en Jezus heeft het zelfs bevestigd (Lucas 11:30-32).
  5. En wat denk je van de geschiedenis van Jezus? Zijn weg naar de troon werd geleid via zijn menswording, plaatsvervangend sterven voor de hele wereld, zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. Jezus' levensweg is een enorm krachtige illustratie van een belangrijk principe: leven komt voort uit de dood. Dit principe komen we tegen in talloze levens van gelovigen die Gods leiding hebben gevolgd en door moeilijkheden heen zijn gevormd, verrijkt en klaargemaakt voor de eeuwigheid. Dat geldt ook voor Israël als volk en voor de wereldwijde Gemeente van Jezus.
  6. Na zijn bekering verbleef Paulus eerst drie jaar in Arabië en in Damascus (Galaten 1:17-18). Vervolgens kwam hij in Jeruzalem, maar daar was hij niet erg welkom en dus ging hij maar naar zijn geboortestreek terug (Handelingen 9:26-30). Wat een verspilling van tijd en wat een onnodige uitstel van zijn levenstaak! Of misschien niet? God heeft zo zijn eigen gedachten over de beste voorbereiding voor onze levenstaken. En die gedachten leiden feilloos tot het allerbeste resultaat.

Het irritante van Gods leiding is dat Hij ons nogal eens via een omweg naar een doel wil leiden. Als we visie hebben voor een bepaalde activiteit dan denken we dat God ons zo snel mogelijk wil klaarstomen om er te kunnen komen. Dat is ons idee van efficiëntie, dat ons met de paplepel is ingegoten in onze 'tijd is geld' cultuur. God heeft zelden haast. Wij willen ONS doel bereiken, maar God heeft zijn eigen doelen die Hij wil bereiken terwijl Hij ons leidt. We kunnen ook geconfronteerd worden met onverwachte tegenslagen of moeilijkheden waardoor we het idee hebben dat God ons de verkeerde kant opleidt. Veel gelovigen die zich vandaag de dag voorbereiden voor taken in Gods koninkrijk maken dit soort irritante vertragingen mee en vragen zich wanhopig af of de satan hen misschien tegenhoudt. Dat zal best wel eens voorkomen, maar God heeft daarbij toch de hoogste leiding en Hij vergist zich niet.

Vreemde leiding van God

In de Bijbel lezen we voorbeelden van heel vreemde manieren waarop God spreekt, direct of indirect. Enkele voorbeelden:

Echt, God kan soms op de meest wonderlijke manieren spreken en daarmee leiding geven. En elk van deze vormen van leiding had zijn eigen betekenis, want God doet nooit zomaar iets.

Zelf stond ik eens voor een dilemma. Mijn vrouw en ik waren ons aan het voorbereiden om een aantal jaren te werken bij een zendingsorganisatie in het buitenland. Zelf meende ik dat we op een bepaalde tijd zouden moeten vertrekken, maar mijn vrouw had meer vrede bij een wat later tijdstip. Toen ik op het postkantoortje in een boekhandel van onze woonplaats stond te wachten, viel mijn oog op een boekje dat mijn aandacht trok. Het heette: 'Waarom vrouwen zo gemeen zijn'. Voor alle duidelijkheid: ik heb een schat van een vrouw, dus zoek er niet teveel achter. Op de achterkant van het boekje stond ongeveer dit: 'Mannen zijn soms net ongeleide projectielen. Ze hebben een vrouw nodig om hen zo nu en dan af te remmen." Het schoot als een flits door mij heen dat dit precies op mijn situatie sloeg. God maakte me hierdoor duidelijk dat ik niet zoveel haast moest hebben en dat het tijdsplan van mijn vrouw beter was dan het mijne. Ik moest inwendig vreselijk lachen om Gods humoristische manier van leiding geven. We zijn inderdaad later vertrokken en de timing bleek achteraf goed te zijn. Heerlijk om een God te mogen kennen die de vragen van je hart beantwoordt en soms op een humoristische manier!

Duidelijkheid

God wil je leiden op een manier die voor JOU verstaanbaar is. Omdat alle mensen verschillend zijn, spreekt God op veel verschillende manieren met mensen. Dus, als je God om leiding vraagt, laat het dan altijd aan God over om te bepalen HOE Hij je iets wil duidelijk maken.

Gods leiding is duidelijk en als 'leiding' niet duidelijk is, is het niet GODS leiding. In de Bijbel lezen we nergens over onduidelijke leiding van Gods kant. Als geen ander verstaat God de kunst van het communiceren.