banner image

 

7.5.11. Gods leiding herkennen

Waar komen geestelijke impressies vandaan?

Hoe weet je nu of God tot je gesproken heeft of dat de boodschap, waarvan je vermoedt dat die van God komt, ook echt van God komt? Er zijn drie mogelijkheden. In al deze gevallen gaat het om impressies die via je intuïtie naar je toe komen, en met je verstand en gevoel worden ervaren:

  1. leiding van God
  2. misleiding van de satan
  3. opwellingen uit je eigen hart

Kenmerken van Gods leiding

Hier volgen enkele criteria voor leiding die van God komt:

Hoe meer van deze criteria van toepassing zijn, hoe zekerder je kunt zijn dat God tot je gesproken heeft.

Hoe beter je iemand kent, hoe gemakkelijker je de stem van die persoon herkent. Hoe meer je geoefend bent in de omgang met God, hoe minder moeilijk het is om zijn leiding te herkennen.

"Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij." (Johannes 10:27, NBV2004)

Satans leiding herkennen

Veel wat God doet, wordt door de satan geïmiteerd. Zowel God als de satan opereren in het geestelijke circuit en maken gebruik van hetzelfde communicatiekanaal van de mens: zijn intuïtie. Ook de satan kan visioenen of dromen geven, duidelijk waarneembare boodschappen influisteren, enzovoort. Demonische engelenverschijningen zijn ook waargenomen.

Maar het resultaat is precies het tegenovergestelde van het spreken van God. Demonische leiding heeft minstens één van de volgende kenmerken:

Hoe meer van deze criteria van toepassing zijn, hoe zekerder je kunt zijn dat de satan tot je gesproken heeft.

De satan zal altijd zijn best doen om zijn boodschappen op die van God te doen lijken. Door er een kern van waarheid in te verwerken probeert hij mensen te laten denken dat zijn leugens van God afkomstig zijn.

Opwellingen uit eigen hart

Veel intuïtief ingestelde mensen met een goed inbeeldingsvermogen hebben de neiging om te denken dat God tot hen gesproken heeft, terwijl het roerselen uit het diepste van hun eigen hart waren. Vrouwen zijn hiertoe over het algemeen eerder geneigd dan mannen, eenvoudigweg omdat hun intuïtie meestal beter ontwikkeld is dan die van mannen. Als je een intuïtief of fantasierijk persoon bent, wacht dan op duidelijke bevestigingen voordat je een ingeving als leiding van God beschouwt. Extra voorzichtigheid is dan geboden.

Als het een keer mis gaat ...

Als je een keer de mist in gaat doordat je iets voor goddelijke leiding hebt aangezien, wat het achteraf niet bleek te zijn, raak dan niet te snel van slag. Maak dan niet de fout door God de schuld te geven dat Hij je op het verkeerde been heeft gezet. Maak ook niet de fout door je dan maar voor alle vormen van Gods leiding af te sluiten. Ga er van uit:

Daar kom je het verst mee.