link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.5.12. Is Gods leiding altijd nodig?

Inhoud:

- De Bijbel is je eerste leidraad
- Actief zijn
- Eigen verantwoordelijkheid
- Tips


"Mensen geven goede raad. God geeft leiding." (Leonard Ravenhill)

De Bijbel is je eerste leidraad

 

De Bijbel is en blijft de belangrijkste bron van Gods leiding voor gelovigen. Het Woord van God geeft aanwijzingen, die bestemd zijn voor alle gelovigen, voor het leven van elke dag. Als je er naar uitziet dat God persoonlijk tot je spreekt door zijn Woord, gebeurt het ook vaak. Maar niet altijd en niet altijd wanneer je het graag wilt. Niet op commando natuurlijk, want God bepaalt wanneer Hij spreekt. Maar je eigen houding is mede bepalend voor de communicatie tussen God en jou. God dringt zich namelijk niet op en spreekt niet als je geen luisterend oor hebt. Een open, ontvankelijke houding is nodig om Gods leiding te ontvangen uit het Woord van God.

Vaak spreekt God via de Bijbel door een bepaald Bijbelgedeelte te laten oplichten. Dan krijg je opeens door dat het precies zegt wat je op dat moment nodig hebt of iets zegt over wat je persoonlijk erg bezig houdt. Daarom zegt de Bijbel:

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." (Psalm 119:105, NBG1951).

Actief zijn

 

Bij een stilstaande auto heeft het geen effect als je aan het stuur draait, maar pas als een auto rijdt, kun je hem besturen. Zo werkt het ook als je de Heer oprecht wil dienen: geef het stuur over aan de Heer ( wilsovergave) en kom in actie. Pak aan wat je kunt en vraag God om je bij te sturen wanneer dat nodig is, zodat je uitkomt waar Hij je graag wil hebben.

Ik denk dat God meer plezier heeft in gelovigen, die in hun enthousiasme voor Jezus allerlei gekke activiteiten op hun hals halen en dan wel eens flink bijgestuurd moeten worden, dan mensen die op een passieve manier jarenlang op leiding van de Heer zitten te wachten.

Eigen verantwoordelijkheid

 

God wil dat je zijn Woord als levensgids hanteert en daarbij je eigen verstand leert gebruiken. Daarbij hoef je God niet bij elk wissewasje om leiding te vragen. Vaak is het in het leven met God eenvoudigweg een kwestie van je gezonde verstand gebruiken en gewoon te handelen 'in de geest van de Heer'. Als je bijvoorbeeld ziet dat iemand in acute nood is, ga je zo iemand direct helpen. Dan ga je niet eerst een bidstond houden om de leiding van de Heer te vragen.

Toen ik nog maar pas tot bewust geloof was gekomen, verlangde ik er eigenlijk naar dat God mij heel gedetailleerd op alle kleine stapjes van mijn leven zou leiden. Later heb ik geleerd dat God mij wil laten opgroeien tot een volwassen gelovige, met een eigen stuk verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om keuzes te maken. God wil mij bedreven maken in het maken van goede keuzes binnen de ruimte die Hij voor mij bepaald heeft. Voor een volwassen gelovige geldt:

  1. Hij vindt zijn kracht in de afhankelijkheid van God en laat zich leiden door God en zijn Woord.
  2. Hij heeft ook geleerd keuzes te maken 'in de geest van God'.

We zijn immers bestemd om later met Hem mee te regeren op de nieuwe aarde. Welnu, Hij wil ons in dit leven trainen in gehoorzame zelfstandigheid. Daarom geeft God de ene keer persoonlijke leiding om de weg te wijzen, en laat Hij ons de andere keer zelf een eigen beslissing nemen. Misschien wil Hij wel kijken hoe je omgaat met je keuzevrijheden, omdat je daardoor laat zien wat je prioriteiten zijn.

Tips

 

Wat als je een ja-of-nee beslissing moet nemen op een bepaalde tijd (zoals het volgen van een opleiding, de aankoop van een huis of het ondertekenen van een belangrijke overeenkomst) en wilt weten wat God er van denkt? Ik heb geen pasklaar antwoord op die vraag, want elke situatie is weer verschillend. Wel een paar algemene tips die kunnen helpen:

  • Onderwerp de situatie aan God. Geef Hem de leiding over alle facetten van je leven die met de beslissing te maken hebben.
  • Onderzoek welke optie naar je beste weten het beste past bij de belangen van Gods koninkrijk en beschouw dit als je optie van voorkeur. Bedenk daarbij welk effect de opties hebben op je huwelijk, je gezinsleven, op de mogelijkheid om God te dienen in de plaatselijke gemeente, enzovoort.
  • Vraag of God je wil leiden door tot je te spreken of door op een andere manier aanwijzingen te geven om tot de juiste keuze te komen.
  • Als je een keus moet maken en God geeft geen bepaalde aanwijzingen, vraag dan of God de omstandigheden zo wil leiden dat je bij Gods wil terechtkomt, bijvoorbeeld door de deuren naar de verkeerde opties te sluiten.
  • In alle andere gevallen: handel zo veel mogelijk 'in de geest van God' of stel jezelf de vraag: wat zou Jezus doen? Vertrouw dan maar dat God die keuze zal zegenen en ga er ontspannen mee om.

Zie ook het onderwerp 'Roeping' in dit hoofdstuk.


Volgend onderwerp:

  7.5.13. Verkeerd omgaan met leiding 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies