link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.5.13. Verkeerd omgaan met leiding

Inhoud:

- Bileam
- Gods wil zoeken
- Wil je wel Gods wil doen?


Bileam

 

Het schoolvoorbeeld van iemand die op een verkeerde manier omging met Gods leiding was de bekende waarzegger Bileam, die door de koning van Moab werd gevraagd om het volk Israël te vervloeken. Vertegenwoordigers van deze koning boden hem van tevoren geld aan voor zijn diensten. Bileam was gewend zich afhankelijk op te stellen van de geestelijke wereld en zocht de leiding van God. Het antwoord van God was een duidelijk 'nee'. Bileam gehoorzaamde God, maar het moet hem wel gespeten hebben dat hij de boden terug moest sturen, want dat geld kon hij best gebruiken.

Toen Bileam voor de tweede keer bezoek kreeg en hem namens de koning gevraagd werd alsnog Israël te vervloeken zocht hij weer Gods leiding. Dit was niet goed, want als God eenmaal 'nee' zegt, dan blijft het ook 'nee'. Als je God om leiding vraagt nadat Hij al een antwoord heeft gegeven betekent dit dat je hart zich verzet tegen zijn wil. Volg dit voorbeeld van Bileam nooit na, want daar kan geen goeds uit voortkomen!

Vreemd genoeg zei God deze keer 'ja', maar niet omdat Hij deze onderneming goedkeurde. Integendeel. Er waren trouwens ook voorwaarden aan verbonden:

"... Als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag." (Numeri 22:20, NBV2004)

Wanneer je bijvoorbeeld uit de Bijbel weet dat overspel zondig is en toch aan God vraagt of je naar die ene persoon toe mag gaan die een grote verleiding voor je is, wat dan? Misschien zegt God dan soms ook wel 'ja' met de bijgedachte: "Dan moet je de consequenties maar ondergaan, want je weet heel goed dat Ik dit niet goedkeur!" Er volgt in zulke gevallen altijd een pijnlijke les en veel ellende die je jezelf had kunnen besparen als je niet geprobeerd had onder Gods wil uit te komen.

Bileam ging dus mee naar het land Moab, maar onderweg kwam hij de Engel van de Heer tegen, die zich als tegenstander tegenover hem opstelde. Bileam zou zijn gedood als zijn pratende ezelin hem niet beschermd had. Wat een wonderlijke methoden gebruikt God soms. De engel zei de volgende betekenisvolle woorden tegen Bileam:

"... Ik ben hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen mijn wil ondernomen, deze weg voert naar de afgrond." (Numeri 22:32, NBV2004)

Bileam had gedacht dat hij een spelletje met God kon spelen. God speelde het spelletje mee en zorgde dat het tegenovergestelde gebeurde. God liet Bileam het volk Israël juist zegenen in plaats van vervloeken (Numeri 23-24). We kunnen God niet voor de gek houden. Hoe dan ook zal GODS wil worden uitgevoerd, linksom of rechtsom!

Bileam werd dus zonder beloning weggestuurd door de koning van Moab maar ... dit verhaal heeft nog een venijnig staartje. Bileam moet (op grond van Numeri 31:16) zoiets tegen de koning gezegd hebben als: "God heeft dat volk gezegend, maar ik weet nog wel een list. Ik wil er natuurlijk wel goed voor betaald worden. Organiseer een offerfeest voor uw goden met vooral een stel bloedmooie vrouwen en nodig de Israëlieten ervoor uit. Gegarandeerd dat ze de beest gaan uithangen en dat God hen genadeloos zal afstraffen. Let maar op!" En zo gebeurde het (Numeri 25). Het werd inderdaad een ramp die 24.000 slachtoffers onder de Israëlieten kostte. Bedankt, Bileam!

Later zou Jozua bij de verovering van het land Kanaän de waarzegger Bileam doden (Jozua 1:22). Zijn weg leidde inderdaad tot de dood.

Gods wil zoeken

 

Wat kunnen we hieruit leren:

  • Zoek niet in de eerste plaats Gods leiding, maar Gods WIL.
  • Gods wil is in grote lijnen al in de Bijbel bekendgemaakt.
  • Zoek zo nodig Gods leiding voor details of voor de manier waarop iets moet worden gedaan.

Als je van plan bent je eigen wil te volgen en toch nog even Gods leiding te zoeken om je keuze te bevestigen, dan bewandel je een heilloze weg die je veel narigheid zal bezorgen.

Wil je wel Gods wil doen?

 

De grote fout die we als gelovigen gemakkelijk maken is dat we wel Gods leiding zoeken, maar stiekem toch zelf de regie van ons leven in handen willen houden. Het liefst zien we Gods leiding als vrijblijvende adviezen die we graag opvolgen als we ze begrijpen en goedkeuren, maar die we ook naast ons neer kunnen leggen als het ons beter uitkomt.

Wil je leiding van God ontvangen? Prima, heel goed zelfs. Maar GEEF God dan ook de leiding van je leven.


Volgend onderwerp:

  7.5.14. Roeping 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies