Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

7.5.15. Heb je een roeping nodig?

 

- Taak en roeping
- Nehemia
- Roeping en dienen

 

Is het een absolute vereiste voor een gelovige om een roeping te ervaren om een taak in Gods koninkrijk uit te voeren?

 

Taak en roeping

Elke taak zou je kunnen zien als een last of juist als een mogelijkheid om God ermee te dienen en te eren.

"Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen" (Kolossenzen 3:23, NBV2004)

Ik moet denken aan het verhaal dat ik gehoord heb over een Chinese man met een hoge opleiding, die alleen werk kon vinden als straatveger, omdat hij christen was. Hij deed zijn werk met blijdschap en wilde gewoon de allerbeste straatveger van zijn stad zijn om daarmee God te eren. Dat beschouwde hij als zijn roeping. Hij eerde zijn Schepper met zijn straatbezem en was een stralende ambassadeur van Gods koninkrijk.

Toch heb ik eens de volgende uitspraak gehoord:

"De meeste christenen hebben geen roeping nodig, maar eerder een schop onder hun achterste."

Dat klinkt wat simpel, want het is een feit dat God mensen roept voor bepaalde taken. Maar er schuilt toch heel wat waarheid in deze uitspraak. In zijn boek 'De Roeping' schreef Anne van der Bijl dat een roeping niet altijd nodig is als je gegrepen bent door de nood van de wereld. Daarvoor geeft hij de volgende uitgangspunten:

 1. We kennen God en weten wie Hij is, zoals de Bijbel het ons laat zien.
 2. We hebben een boodschap die mensen verandert.
 3. We hebben een bestemming waar we de boodschap kunnen brengen.

Anne schreef verder: Het is dus niet de vraag of we een roeping hebben, want die hebben we al in het Woord van God. Het is hooguit de vraag WAAR we die roeping moeten uitvoeren. Er zijn veel gebieden, waar we actief kunnen zijn voor het koninkrijk van God in de praktische aspecten van de geestelijke strijdvoering:

 • bestrijden van onrecht en goddeloze praktijken (protestacties, autoriteiten aanschrijven, enzovoort)
 • hulp verstrekken aan de lijdende kerk in 'gesloten' landen
 • positieve invloed uitoefenen in de samenleving (schoolbestuur, politiek, maatschappelijke organisaties)
 • het evangelie uitdragen in woord en daad (zending, evangelisatie, noodhulp, enz.)
 

Nehemia

Een Bijbels voorbeeld van iemand die een bijzondere taak van God uitvoerde zonder een nadrukkelijke roeping (maar wel met een innerlijke overtuiging) vinden we in Nehemia, die met een grote groep ballingen uit Babylonië terugkeerde naar Jeruzalem om daar de stad te herbouwen. Hoe kwam hij daartoe?

 1. Informatie - Nehemia's broer en een paar anderen waren in Jeruzalem geweest en vertelden dat het daar een puinhoop was (Nehemia 1:1-4).
 2. Bewogenheid - Nehemia was een tijd van streek. Hij was bewogen met de situatie en verontwaardigd over de schande voor Gods Naam. Hij bracht tijd door met vasten en bidden voor zijn volksgenoten in en rondom Jeruzalem (Nehemia 1:1-11).
 3. Plan - Er groeide een plan in zijn hart: hij zou aan de koning om toestemming vragen of hij er zelf heen mocht gaan. Dat was een riskant plan, want hij was de schenker van de koning en stel je voor dat hij daardoor in ongenade zou vallen, en dan ... (Nehemia 1:11).
 4. Gebed - Nehemia vroeg God om de weg te banen voor de uitvoering van zijn plan (Nehemia 1:11).
 5. Doen - Hij vroeg het aan de koning en ... de koning gaf hem toestemming. Wat een gebedsverhoring (Nehemia 2:6)!
 6. Bonus - En ... de koning beloofde hem nog een flinke hoeveelheid bouwmaterialen: een extra zegen onder Gods besturing (Nehemia 2:7-8).

"... En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was." (Nehemia 2:8, HSV2010)

Door dit alles zag Nehemia dat God de regie had over deze onderneming. Nehemia's plan paste in Gods plan en dus vertrouwde Nehemia erop dat God hem zou helpen en zegenen bij zijn taak. En zo gebeurde het. Doordat God de benodigde deuren opende, gaf Hij blijk van zijn goddelijke goedkeuring en ondersteuning van het plan. In dit voorbeeld zien we dat een levenstaak kan worden opgestart vanuit bewogenheid en persoonlijke betrokkenheid.

 

Roeping en dienen

Tenslotte nog dit. Er zijn gelovigen die een belangrijk deel van hun leven bezig zijn met wachten op hun roeping voor die geweldige taak die God voor hen moet hebben uitgedacht. Natuurlijk moet het een taak zijn die perfect bij hen past zodat al hun bekwaamheden daarbij goed uit de verf zullen komen. Ze zien wel taken die gedaan moeten worden, maar die ene taak waar ze naar uitzien is er steeds niet bij. Ze blijven maar zoeken en wachten en de tijd gaat voorbij.

Waarom roept God hen toch nergens voor? Het kan zijn dat ze zo gefixeerd zijn op een bepaald soort werk dat ze niet zien dat God hen iets anders aanbiedt. Het kan ook zijn dat hun verlangen naar een roeping eigenlijk een verlangen naar zelfrealisatie is. Ze zijn bereid hun wereldse carrière op te geven om er een mooie carrière in Gods koninkrijk voor terug krijgen. Laten we maar eerlijk zijn: zelfs in onze meest zuivere verlangens zitten altijd motieven verscholen die van de oude zelfzuchtige natuur afkomstig zijn.

Gelovigen die geen specifieke roeping van God hebben gekregen kunnen wel dienen waar ze nodig zijn. God zoekt geen topspecialisten voor de belangrijkste taken in zijn koninkrijk, maar mensen die beschikbaar zijn en trouw zijn bij het uitvoeren van ogenschijnlijk geringe taken. Gedurende de tijd van eenvoudigweg dienen worden ze misschien wel voorbereid op een taak waarvoor God hen op een speciale manier gaat roepen, maar misschien ook niet. Er is niets mis met dienen. Dienen is niet minder dan een taak uitvoeren waarvoor je speciaal geroepen bent. Voor roepingzoekers kan het een heel stuk bevrijding geven als ze hiervan doordrongen zijn en vrede hebben met het feit dat ze nog nergens voor geroepen zijn.

Er zijn gelovigen die hun leven lang dienen zonder nadrukkelijk een roeping te hebben ontvangen. Ze zagen bijvoorbeeld een nood, gaven zichzelf aan God om daar iets aan te doen, ze gingen aan de slag en ze bleven aan de slag. Ook dat zijn de ware discipelen van Jezus. Zonder het te weten hadden ze toch hun roeping gevonden én uitgevoerd.

 Einde hoofdstuk:  7.5. Gods leiding 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.