link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.4.5. Discipelschap

Inhoud:

- Geroepen tot discipelschap
- Wat is een discipel?
- Opleiding, uitzending en eindbestemming
- Kosten van discipelschap


Discipelschap is de vertaling van toewijding aan Jezus naar een nieuwe gedragscode, een nieuwe manier van leven.

Geroepen tot discipelschap

 

De twaalf mensen, die Jezus riep om steeds bij Hem te zijn en om uiteindelijk zijn apostelen te worden, waren begonnen als discipelen. De Grote Opdracht die Jezus vlak voor zijn vertrek naar de hemel aan zijn discipelen gaf, was om alle volken tot DISCIPELEN van Jezus te maken:

"Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd." (Matteüs 28:19, HB2008)

Het was Jezus niet te doen om zieltjes te winnen of kerkgebouwen vol te krijgen, maar om mensen te hebben, die Hem door dik en dun zouden volgen en navolgen.

Iedere wedergeboren gelovige heeft een uitnodiging voor de levensschool van discipelschap. Net zoals bij andere opleidingen krijg je op die levensschool theorielessen en praktijklessen. De theorielessen krijg je vanuit de Bijbel, door Bijbelstudie, prediking, enzovoort. De praktijklessen krijg je op alle andere uren van de week.

Wat is een discipel?

 

In de meeste moderne Bijbelvertalingen wordt het woord 'discipel' vertaald met leerling. Die vertaling is correct, maar een discipel is méér dan een leerling. Een leerling is voor ons begrip iemand die een opleiding volgt, maar een discipel is iemand die zijn meester navolgt. Hij is iemand die oplettend naar zijn leermeester kijkt en precies leert te doen wat zijn leermeester doet. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld een schildersgezel in de zeventiende eeuw die jarenlang met zijn leermeester optrok, totdat hij deze volledig kon imiteren. Daarna kon hij zich vestigen als erkend kunstschilder en zich verder ontwikkelen.

"Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent." (Johannes 15:8, HSV2010)

Jezus roept elke gelovige op om zijn discipel te zijn. Bij discipelschap zijn theorie en praktijk met elkaar verweven. Het raakt je hele mens-zijn in al zijn facetten en gedurende je hele leven. Een discipel van Jezus verlangt ernaar te leven zoals Jezus leefde, lief te hebben zoals Jezus liefhad, en Hem te volgen zoals Jezus de Vader gehoorzaamde. De term 'volgeling' zou daarom ook een goede weergave van het woord zijn, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan 'discipel', een woord met een Bijbelse lading.

Eigenlijk is er maar één vereiste voor het discipelschap: beschikbaarheid en bereidheid om Jezus na te volgen in alle opzichten.

Opleiding, uitzending en eindbestemming

 

Jezus koos twaalf discipelen uit om zijn naaste volgelingen te worden:

"En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven." (Marcus 3:14-15, NBG1951)

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat Jezus zijn twaalf discipelen uitkoos:

  1. om een tijd met Jezus op te trekken
  2. om later te worden uitgezonden om dezelfde dingen te doen die Jezus zelf deed
  3. om in de toekomst met Jezus een hoge regeringspositie te hebben over de aarde tijdens het Messiaanse Vrederijk en op de nieuwe aarde.

Een discipel van Jezus maakt een vergelijkbare ontwikkeling mee:

  • luisteren naar zijn onderwijs (vanuit de Bijbel)
  • daarbij leren wat Jezus allemaal deed en hoe Hij het deed
  • met Jezus communiceren (o.a. door gebed) en een relatie met Jezus opbouwen
  • doen wat Jezus deed en naar buiten treden door je gaven in te zetten voor het koninkrijk van de hemel
  • in de toekomst met Jezus meeregeren over de aarde tijdens het Messiaanse Vrederijk en op de nieuwe aarde

Zie meer over de opleiding van discipelen in onderwerp 'Jezus en zijn discipelen' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

Kosten van discipelschap

 

Jezus legde uit dat je jezelf niet zomaar een discipel van Hem kunt noemen. Er zit een prijskaartje aan:

"Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn." (Lucas 14:26, HSV2010)

Soms lijken uitspraken van Jezus op het eerste oog onbegrijpelijk. De Bijbel leert ons toch onze ouders te respecteren en onze gezinsleden lief te hebben, waarom zegt Jezus dan dat we hen moeten haten? Het betekent: wanneer je de belangen van je ouders of gezinsleden BOVEN die van Jezus stelt, kun je geen discipel van Hem zijn. Een discipel heeft maar één hoogste prioriteit: zijn leermeester navolgen met liefdevolle toewijding. Heb je alles voor Jezus over? Jezus heeft voor jou zijn leven over gehad en ... is zelfs voor jou een gruwelijke dood gestorven.

"En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn." (Lucas 14:27, HSV2010)

Als je die woorden leest, slaat de schrik je om het hart. Iemand die zijn kruis draagt, dat is iemand die een vreselijke dood gaat sterven. Dit betekent niet dat alleen martelaren echte discipelen van Jezus zijn, maar dat je als volgeling van Jezus bereid moet zijn tot elk offer als dit van je gevraagd wordt. Als christengelovige leef je in een wereld die vijandig staat tegenover de woorden van Jezus, dus je zult gegarandeerd weerstanden ontmoeten in je leefomgeving. Er zijn miljoenen christenen op de wereld die te maken hebben met vervolging.

Na deze woorden zei Jezus dat je voor jezelf moet beslissen of je de bereid bent de kosten van het discipelschap te betalen als het eropaan zou komen:

"Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien." (Lucas 14:28-30, HSV2010)

Wil je nog steeds een discipel van Jezus zijn?

Discipelschap is ...
het proces waarin je wordt wie Jezus zou zijn als Hij jou was.


Volgend onderwerp:

 7.4.6. Geloofsdiscipline 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies