link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.4.9. Gods doel met je leven

Inhoud:

- Wat is jouw levensdoel?
- Op zoek naar het doel van je leven
- Voorbeelden van doelstellingen
- Op weg naar het doel
- Kom in actie


Gelukkig is de gelovige die volbrengt waartoe God hem op aarde geplaatst heeft.

Wat is jouw levensdoel?

 

We leven in een tijd, waarin bedrijven, organisaties of groepen mensen gewend zijn om na te denken over hun missie, visie, beleid, doelstellingen en actieplannen. Ook in kerkelijke organisaties komen we dat wel tegen. Maar als je aan willekeurige gelovigen zou vragen welk doel ze met hun leven hebben, kijken ze je waarschijnlijk heel glazig aan en zeggen ze zoiets als:

 • Ik wil gelukkig worden.
 • (iets vromer): Ik wil de Heer dienen.
 • (nog vromer): Ik wacht af hoe de Heer mijn leven zal leiden.

Allemaal vreselijk vaag dus. Als je een vaag doel met je leven hebt, weet je zeker dat je dat doel nooit zult bereiken, want je hebt dan niet echt een doel.

Maar MOETEN we als christengelovigen zo nodig een doel hebben? Is het niet goed genoeg om het leven te nemen zoals het valt en gewoon op God proberen te vertrouwen totdat ons leven voorbij is? Eerlijk gezegd vind ik dat erg passief overkomen. Ik zou graag willen weten welk doel God met mijn leven heeft. Kunnen we daar achter komen?

Zie daarover ook hoofdstuk 'Gods leiding'.

Op zoek naar het doel van je leven

 

We weten dat ieder mens voor God speciaal is en dat God een bedoeling heeft met ieder mensenleven. Maar hoe kun je ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven?

Natuurlijk zou je het graag van God zelf willen vernemen. Er zijn immers mensen die duidelijke leiding van God hebben gekregen om bepaalde dingen te doen. Sommigen hebben zoiets als een roeping van God ontvangen. Daar mag je God natuurlijk om vragen, maar dan moet je voor jezelf wel bereid zijn om dan ook te gaan doen wat God je aanreikt. Want God wijst bijna nooit iemand de weg die niet bereid is Hem te gehoorzamen. De belangrijkste voorwaarde is niet dat je eerst een superchristen moet zijn of heel bijzondere begaafdheden moet hebben. De eerste voorwaarde is: jezelf beschikbaar stellen.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gods leiding'.

Maar je hoeft niet passief af te wachten tot God je vertelt wat je mag doen om Hem te dienen. Naarmate je meer met Jezus leert wandelen ontdek je geleidelijk aan voor welke aspecten van het koninkrijk van God je meer warm loopt dan voor andere. Ook krijg je steeds meer inzicht in je persoonlijke karaktergaven, ofwel je eigenschappen die God gebruikt om anderen te zegenen. In de praktijk zien we dat God mensen bijna altijd een levenstaak geeft die aansluit bij hun unieke karakter.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Karakter en geloof', vooral in de volgende onderwerpen:
- Karaktergaven
- Karaktergaven gebruiken

Voorbeelden van doelstellingen

 

Hier zijn enkele willekeurige voorbeelden van doelstellingen die gelovigen kunnen hebben:

 1. Ik wil fulltime hulpverleningswerk gaan doen onder kinderen.
 2. Ik wil de zending in en van God te weten komen WAAR Hij mij wil inzetten.
 3. Ik wil graag trouwen met een toegewijde christenpartner om samen meer vrucht voor de Heer te dragen dan elk afzonderlijk.
 4. Ik wil mijn ervaring als automonteur gebruiken in dienst van God.
 5. Ik wil mij inzetten binnen mijn eigen gemeente om iets te betekenen voor kinderen.
 6. Ik wil mijn kinderen opvoeden tot volgelingen van Jezus.
 7. Ik wil anderen vertellen over Jezus.
 8. Ik wil mijn bestuurlijke gaven inzetten door actief te zijn in mijn kerkelijke gemeente. Of als ambassadeur van koning Jezus in schoolvereniging en politiek.
 9. Ik wil mijn bedrijf op een Bijbelse manier laten functioneren.

Valt het je op dat al die genoemde doelstellingen beginnen met "ik wil"? We zijn inderdaad met het wilaspect van het geloofsleven bezig, waarin de aan God overgegeven wil inderdaad een belangrijke rol speelt.

Op weg naar het doel

 

Ga eens na welke stappen je moet nemen om je doelstellingen te bereiken. Als je stil blijft zitten kom je namelijk nooit bij je doel. Daarom moet je erover nadenken welke voorbereidende activiteiten je moet uitvoeren om je doelstellingen te bereiken. Als 'zending' of 'hulpverlening in het buitenland' één van je doelstellingen is, kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • bezoeken van zendingsbijeenkomsten waar je voorlichting kunt krijgen
 • regelmatig een zendingsbidstond bezoeken
 • corresponderen met een zendingswerker die hetzelfde soort werk doet als waar jij in geïnteresseerd bent
 • bidden voor zendingswerkers, mede aan de hand van hun periodieke nieuwsbrieven
 • je abonneren op één of meer informatietijdschriften over zending
 • voor korte tijd gaan werken met een zendingsorganisatie om je te oriënteren

Als je een doel hebt, ga er dan ook voor. En onderweg stuurt God je heus wel bij als dat nodig is. Hij zal je keus bevestigen of ombuigen in een andere richting. Misschien niet precies in de richting die je zelf had bedacht, maar wel naar de plaats waar God je uiteindelijk hebben wil. Een bewegend schip kan worden bijgestuurd, men schip dat in de haven blijft liggen komt nergens.

Zo werkt het samenspel tussen God en mens en dat is de meest boeiende en spannende manier van leven. Het is meestal niet de gemakkelijkste weg, daar moet je wel op voorbereid zijn, maar wel verreweg de beste. Durf je de uitdaging aan?

Kom in actie

 

Het is altijd moeilijk om de balans te bewaren tussen wachten op de Heer en zelf in actie komen. Als je passief blijft afwachten gebeurt er meestal niets, en als je te actief bent loop je het gevaar God vooruit te lopen. Hoe lossen we dat op? Ik denk niet dat er een pasklaar antwoord is op die vraag. Door dicht bij God te leven wordt de afstemming met God steeds beter. Hoe dat gebeurt is vaak heel persoonlijk. Voor elke oprechte gelovige ligt er een uitdaging om steeds meer in Gods wil te wandelen.

Ik wil je graag een Bijbels voorbeeld geven van een man die op eigen initiatief in actie kwam, maar duidelijk in afhankelijkheid van God. Het is de geschiedenis van Jonatan, de zoon van koning Saul, die een wachtpost van de Filistijnen overviel (1 Samuel 14). In het voorafgaande hoofdstuk kun je lezen dat de Filistijnen Israël in een ijzeren greep hielden en dat er van Israëls leger bijna niets was overgebleven. Jonatan kwam op het volgende idee:

"Jonatan zei tegen zijn wapendrager: 'Laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de HEER op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen.' " (1 Samuel 14:5, NBV2004)

Dit is geloofstaal: niet bij de pakken neerzitten, maar vanuit een benarde situatie vertrouwen tot Gods hulp EN in actie komen! Maar om zeker te zijn van Gods wil besloot Jonatan een bevestigend teken te stellen. Afhankelijk van de eerste reactie van de Filistijnen, als ze hem zagen, zou hij weten of God al of niet wilde dat hij de strijd aan zou gaan.

" 'Luister,' zei Jonatan, 'we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons: 'Halt! Verroer je niet tot we bij jullie zijn!' Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen: 'Kom maar op!' En dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de HEER ze aan ons uitlevert.' " (1 Samuel 14:8-10, NBV2004)

Doordat de Filistijnen Jonatan uitdaagden om naar boven tegen de rotsen op te klimmen, wist Jonatan zich bevestigd door de Heer. Dus klom hij omhoog en versloeg het groepje Filistijnen (1 Samuel 14:7-13). Het resultaat was boven verwachting:

"Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost, en ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde, en alle Filistijnen sidderden van angst voor God." (1 Samuel 14:15, NBV2004)

Het gevolg was een forse overwinning van Israël over de Filistijnen (1 Samuel 14:23) en dit alles omdat één man in actie was gekomen, vertrouwend op zijn God. Maar we lezen dat koning Saul in deze geschiedenis alleen maar een remmende rol heeft gespeeld. Hij bleef eerst passief zitten wachten (1 Samuel 14:2). Daarna probeerde hij met een rare vervloeking het volk op te peppen: niemand mocht iets eten voordat de overwinning was behaald (1 Samuel 14:24). Het gevolg was dat het volk uitgeput was en de overwinning onder de Filistijnen beperkt bleef (1 Samuel 14:30). Doordat Jonatan van deze vervloeking niets wist en toch iets gegeten had, werd hij bijna ter dood gebracht (1 Samuel 14:25-45).

Uit deze geschiedenis kun je het volgende leren:

 • God beloont ieder die het lef heeft om in actie te komen en God en zorgt voor bijzondere resultaten.
 • Gelovigen die in actie komen, kunnen tegenwerking verwachten van 'gelovigen' die passief blijven of in eigen kracht iets willen ondernemen.

Volgend onderwerp:

 7.4.10. Doelgerichtheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.