Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

8.11.1. Abrahams evenwichtige karakter

 

- Evenwichtig
- Karaktereigenschappen

 

 

Evenwichtig

Abraham is één van de bekendste figuren uit de Bijbel, de eerste aartsvader en later door de apostel Paulus zelfs 'de vader van alle gelovigen' genoemd en dat heeft betrekking op alle ware gelovigen van het Oude en Nieuwe Verbond (Romeinen 4:1-13).

Het leven van Abraham laat veel illustraties zien van de manier waarop God mensen met een overwegend evenwichtige karaktereigenschappen kan vernieuwen, waarbij hun prachtige persoonlijkheid volledig wordt ontplooid. Niemand kan je karakter beter en doeltreffender helpen ontwikkelen dan je Schepper en Herschepper!

 

Karaktereigenschappen

Hier volgt een overzicht van evenwichtige eigenschappen, met de bijbehorende karaktergaven , karakterbehoeften en karaktervalkuilen.

karaktereigenschap karakterbehoeften karaktergaven valkuilen
evenwichtig
rust, bekende omgeving veelzijdig, rustig vriendelijk te weinig motivatie en initiatief
- beheerst zekerheid, stabiliteit nuchter, geduldig, trouw behoudzuchtig, tegen verandering
- volgzaam harmonie, veiligheid, leider boven zich dienstbaar, bescheiden, vredelievend onzelfstandig, bang, lijdelijk
- werkzaam regelmaat, structuur, concrete dingen ordelijk, ijverig, zorgzaam te routinematig, te nauwgezet

Evenwichtige eigenschappen

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Evenwichtige eigenschappen''.

 Volgend onderwerp: 8.11.2. Roeping van Abraham 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.