link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.11.1. Abrahams evenwichtige karakter

Inhoud:

- Evenwichtig
- Karaktereigenschappen


Evenwichtig

 

Abraham is één van de bekendste figuren uit de Bijbel, de eerste aartsvader en later door de apostel Paulus zelfs 'de vader van alle gelovigen' genoemd en dat heeft betrekking op alle ware gelovigen van het Oude en Nieuwe Verbond (Romeinen 4:1-13).

Het leven van Abraham laat veel illustraties zien van de manier waarop God mensen met een overwegend evenwichtige karaktereigenschappen kan vernieuwen, waarbij hun prachtige persoonlijkheid volledig wordt ontplooid. Niemand kan je karakter beter en doeltreffender helpen ontwikkelen dan je Schepper en Herschepper!

Karaktereigenschappen

 

Hier volgt een overzicht van evenwichtige eigenschappen, met de bijbehorende karaktergaven , karakterbehoeften en karaktervalkuilen.

karaktereigenschap karakterbehoeften karaktergaven valkuilen
evenwichtig
rust, bekende omgeving veelzijdig, rustig vriendelijk te weinig motivatie en initiatief
- beheerst zekerheid, stabiliteit nuchter, geduldig, trouw behoudzuchtig, tegen verandering
- volgzaam harmonie, veiligheid, leider boven zich dienstbaar, bescheiden, vredelievend onzelfstandig, bang, lijdelijk
- werkzaam regelmaat, structuur, concrete dingen ordelijk, ijverig, zorgzaam te routinematig, te nauwgezet

Evenwichtige eigenschappen

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Evenwichtige eigenschappen''.


Volgend onderwerp:

 8.11.2. Roeping van Abraham 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies