banner image

 

8.2.1. Drie soorten liefde

Liefde van God

De liefde van God is misschien wel de grootste kracht in het heelal. De satan leek onoverwinnelijk nadat de mensheid door de zondeval onder zijn heerschappij was gekomen. Hij werd genadeloos verslagen doordat God uit liefde voor de mensen zijn Zoon opofferde om hen weer tot zich te brengen. Liefde is zo kenmerkend voor God, dat Johannes heeft geschreven:

"... God is liefde." (1 Johannes 4:8, NBV2004)

Gods liefde, die door een wedergeboren gelovige heen werkt, is het duidelijkste bewijs dat de Heilige Geest in en door hem werkt.

Drie woorden voor 'liefde' in het Nieuwe Testament

In het klassieke Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven, komen we drie verschillende woorden voor 'liefde' tegen, die betrekking hebben op de drie aspecten van het menselijk wezen: lichaam, ziel en geest:

Bronwoord (Grieks) op het vlak van soort liefde omschrijving
1. eros lichaam lichamelijke liefde intimiteit en seksualiteit
2. filia ziel vriendschappelijke liefde wederzijdse liefde op het sociale vlak
3. agapè geest zegenende liefde gevende liefde zonder enig eigenbelang

Soorten liefde

Lichamelijke liefde en vriendschappelijke liefde zijn voor een belangrijk deel zelfzuchtig omdat je daarbij ook liefde van de ander verwacht. Maar zegenende liefde (ook wel agapè liefde genoemd) is alleen op het belang van de ander gericht en dat is de liefde waar het Nieuwe Testament verreweg het meest over spreekt. Het is de volmaakte soort liefde, omdat daarbij elk spoor van zelfzucht ontbreekt. De hoogste vorm van agapè liefde heeft Jezus getoond doordat Hij zijn volmaakte leven opofferde om de levens van verdorven, opstandige mensen te redden. En het is juist deze soort liefde die God met de gelovige wil delen, die deze liefde vervolgens ook weer met andere mensen kunnen delen.

Drie soorten liefde tussen man en vrouw

Mensen die er wereldse maatstaven op na houden beginnen een man/vrouw relatie vaak met lichamelijke liefde. Als hen dat bevalt ontstaat er als het goed is vriendschappelijke liefde, terwijl men zonder God niet aan de geestelijke liefde toekomt. In christelijke liefdesrelaties (dat wil zeggen: waar de Bijbelse richtlijnen gevolgd worden) gaat het precies andersom:

  1. zegenende liefde - In de verkeringstijd onderzoeken ze of ze in geestelijk opzicht bij elkaar aansluiten en groeien ze in zegenende liefde ten opzichte van God en elkaar.
  2. vriendschappelijke liefde - In de verkeringstijd gaan ze ook ontdekken of hun karakters bij elkaar passen, of ze elkaars allerbeste vrienden kunnen worden, en als dat lukt gaan ze gemeenschappelijke toekomstplannen en trouwplannen maken.
  3. lichamelijke liefde - Na de publieke huwelijkssluiting gaan zij genieten van de lichamelijke liefde tot versterking van de intieme band met elkaar en om een groter gezin te vormen als God hen kinderen geeft.