link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.1. Karakter en temperament

Inhoud:

- Karakter, persoonlijkheid, temperament
- Ontwikkeling van het karakter


Karakter, persoonlijkheid, temperament

 

Laten we eerst een paar termen benoemen die in dit hoofdstuk van belang zijn.

  • Je karakter - Dit is het totaal van al je typerende gedragskenmerken. Die kenmerken hebben te maken met wat er in je leeft en hoe je met je omgeving communiceert. Je karakter is wat je van binnenuit echt bent en waaraan je te herkennen bent.
  • Je persoonlijkheid - Dit is de manier waarop je jezelf presenteert aan de buitenwereld. Bij het woord 'karakter' gaat het vooral over herkenbare eigenschappen die je bij meerdere personen tegenkomt, terwijl bij de term 'persoonlijkheid' meer de nadruk ligt op het unieke van elk individu. In dit hoofdstuk zullen we deze term minder vaak gebruiken.
  • Je temperament - Veel karaktereigenschappen heb je van je ouders geërfd. Het totaal van alle geërfde karaktereigenschappen noemen we het temperament. Dat is het unieke grondpatroon dat je bij je geboorte in je genen hebt meegekregen. Het is je erfelijke aanleg. Psychologen hebben vastgesteld dat je als volwassene ruwweg de helft van je huidige karakter van je ouders hebt meegekregen. De andere helft bestaat uit latere aanpassingen door je persoonlijke manier van leven en je omgevingsfactoren.

Sommige karaktereigenschappen springen eruit doordat ze voor een groot deel erfelijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

  • introvert / extravert
  • mate van openheid voor nieuwe dingen
  • emotionele stabiliteit

Ontwikkeling van het karakter

 

De opvoeding door ouders of verzorgers was één van de belangrijkste invloeden op de ontwikkeling van je karakter. Maar ook onderwijzers en het sociale milieu spelen er een rol in. En niet te vergeten de kerkelijke kring waarin je opgroeit. Ook is je karakter beïnvloed door het land en zelfs de streek waar je bent opgegroeid. In elke samenleving gelden immers verschillende normen en waarden en de bijbehorende regels over gewenst en ongewenst gedrag. Ook je opleiding, opgedane ervaringen en bijzondere gebeurtenissen kunnen invloed hebben op je karakter. Een opgewekt, open persoon kan door intens verdriet of oorlogsgeweld bijvoorbeeld veranderen in een gesloten, somber persoon.

Maar hoe je karakter zich ook ontwikkelt, je oorspronkelijke temperament blijft altijd herkenbaar. Je temperament is dus het belangrijkste 'startkapitaal' dat je van je Schepper hebt gekregen. Het ligt voor een belangrijk deel aan jezelf wat je ermee doet. Afhankelijk van de keuzes die je maakt kun je uiteindelijk een goed karakter of een slecht karakter hebben.

Voor christengelovigen zorgt het leven in verbondenheid met Gods Geest voor een voortdurend proces van karakterontwikkeling. Het doel daarvan is dat je karakter steeds meer kenmerken van Gods karakter gaat krijgen. De vruchten van de Geest worden dan steeds meer zichtbaar in je levensstijl. De resultaten van geloofsgroei worden zichtbaar in de verandering van je karakter. Daarom is dit thema over karakter en karakterontwikkeling van gelovigen zo belangrijk.


Volgend onderwerp:

 8.3.2. Karaktereigenschappen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies