link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.4. Karakter van God en mens

Inhoud:

- Elk mens is uniek
- Evenbeeld van God


Elk mens is uniek

 

Alle planten en dieren zijn collectief door God geschapen (Genesis 1). De schepping van de mens, het kroonjuweel van de schepping, was handwerk:

"Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen." (Genesis 2:7, NBV2004)

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat God zijn veelkleurigheid heeft afgebeeld in honderdduizenden soorten planten en dieren, terwijl Hij maar één soort mensen heeft geschapen. Toch is Gods veelkleurigheid wel degelijk tot uitdrukking gekomen in de mensen, maar die komt vooral naar voren in hun verschillende persoonlijkheden.

"opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden." (Efeziërs 3:10, NBG1951)

Binnen Gods schepping mogen we allemaal onze unieke plaats innemen, waarbij we als mensen met verschillende persoonlijkheden elkaar prachtig kunnen aanvullen. Het gaat daarbij in de eerste plaats niet om een uiterlijke, maar om een innerlijke veelkleurigheid. Want bij de mens is het innerlijk veel belangrijker dan het uiterlijk.

Ieder mens is dus geschapen om op een unieke manier een beelddrager van God te zijn. Wees blij met je unieke eigenschappen. Die vormen als het ware een blauwdruk van de roeping die je in je leven te vervullen hebt met je unieke aangeboren temperament.

Evenbeeld van God

 

"God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken ..." (Genesis 1:26, NBV2004)

De mens is geschapen als een evenbeeld van God en dat houdt veel meer in dan de meeste gelovigen beseffen. God, die zelf denkt, voelt, besluit en handelt heeft mensen gemaakt die ook kunnen denken, voelen, beslissen en dingen doen. Die vier elementen vormen de basis van Gods karakter en ook van het menselijk karakter. Laten we dus de menselijke karaktereigenschappen eens naast die van God plaatsen. Dan zien we opvallende overeenkomsten:

  Gods karakter menselijk karakter
denken wijs verstandig verstandelijk rationeel
rechtvaardig gewetensvol
creatief creatief
voelen vriendelijk bewogen gevoelsmatig levendig
relatiegericht sociaal
ruimhartig ruimhartig
willen krachtig eigenmachtig wilskrachtig zelfstandig
gezagvol gezagvol
daadkrachtig daadkrachtig
doen zorgzaam trouw evenwichtig beheerst
dienstbaar volgzaam
werkzaam werkzaam

Karaktereigenschappen van God en mens

Natuurlijk zijn er ook verschillen in dit overzicht op te merken. Bij de twaalf karaktereigenschappen van God gaat het om de manier zoals God zich door de mensen laat kennen. Maar bij de mens gaat het om de manier waarop hij met zichzelf en met andere mensen omgaat. Daarom zijn er ook verschillen.

Het is een adembenemende gedachte dat menselijke karaktereigenschappen afbeeldingen zijn van iets van onze Schepper! Het kan dan ook niet anders of God heeft daar een speciale bedoeling mee.


Volgend onderwerp:

 8.3.5. Karaktergaven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies