link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.6. Karaktergaven gebruiken

Inhoud:

- Gebruik je karaktergaven om Gods karakter te laten zien
- Gebruik je karaktergaven om anderen te dienen
- Karaktergaven en de Heilige Geest


Gebruik je karaktergaven om Gods karakter te laten zien

 

In een vorige onderwerp hebben we gezien dat menselijke karaktereigenschappen afbeeldingen zijn van Gods karaktereigenschappen. Daarom zijn jouw specifieke karaktergaven vooral uitdagingen om daarmee iets van Gods eigenschappen te laten zien. De volgende Bijbeltekst geeft daar een duidelijk voorbeeld van:

"Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is." (Lucas 6:36, NBV2004)

In het volgende overzicht zie je enkele manieren waarop je (op basis van jouw karaktereigenschappen) iets van Gods karakter kunt laten zien aan de mensen om je heen. In de volgende hoofdstukken worden meer details uitgewerkt per karaktereigenschap.

Gods karakter menselijk karakter beelddrager van God zijn
wijs verstandig verstandelijk rationeel God kennen, Gods Woord onderwijzen
rechtvaardig gewetensvol eerlijk, rechtvaardig, trouw
creatief creatief origineel, kunstzinnig, idealistisch
vriendelijk bewogen gevoelsmatig levendig enthousiast getuigen van Jezus, optimistisch
relatiegericht sociaal vriendelijk, meelevend, fijngevoelig
ruimhartig ruimhartig royaal, behulpzaam, vergevingsgezind
krachtig eigenmachtig wilskrachtig zelfstandig initiatiefrijk, actief, toegewijd aan God
gezagvol gezagvol verantwoordelijk, leidinggevend
daadkrachtig daadkrachtig moedig, standvastig, het kwaad bestrijdend
zorgzaam trouw evenwichtig beheerst rustig, trouw, geduldig
dienstbaar volgzaam dienstbaar, bescheiden, gehoorzaam aan God
werkzaam werkzaam ijverig, ordelijk, zorgzaam

Gods karakter laten zien (enkele voorbeelden)

Het temperament dat bij je geboorte hebt meegekregen (en je karakter zoals het gedurende je leven verder is ontwikkeld) houdt een zekere bestemming van je leven in. God heeft je die mogelijkheden gegeven met een doel. Daarom zal de roeping en het doel van God voor jouw leven in de meeste gevallen goed passen bij je karakter en je bijbehorende karaktergaven. Daarover gaat ook het volgende Bijbelgedeelte:

"Wij ... zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd." (2 Korintiërs 3:18, NBV2004)

Gebruik je karaktergaven om anderen te dienen

 

In het Nieuwe Testament worden gaven bijna altijd in verband gebracht met het vruchtdragen van gelovigen, die elkaar dienen met de karaktergaven die ze van God hebben ontvangen.

"... iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die." (1 Korintiërs 7:7, NBV2004)

"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10, NBV2004)

Je bent zelf verantwoordelijk om je karaktergaven te gebruiken, want je hebt ze niet voor niets gekregen. God werkt door gelovigen heen en meestal in het verlengde van hun karaktergaven.

Hier volgt een overzicht van karaktergaven en enkele bijbehorende geschiktheden voor taken binnen en buiten je plaatselijke kerkelijke gemeente. Deze lijst is niet meer dan een globale schets van de mogelijkheden.

karakter-
eigenschap
karaktergaven taken in de gemeente
verstandelijk introvert, rijk innerlijk leven, begaafd - geloofsonderwijs en gebed
- gemeentevisie en -beleid
- muziek, creativiteit
- rationeel analytisch, diepzinnig, onderzoekend
- gewetensvol serieus, trouw, consistent, gedreven
- creatief origineel, kunstzinnig, idealistisch
gevoelsmatig extravert, gezellig, mensgericht - onderlinge zorg
- contactpastoraat
- zang, zangleiding
- jeugdwerk
- levendig enthousiast, spontaan, optimistisch
- sociaal aanhankelijk, meelevend, fijngevoelig
- ruimhartig vergevingsgezind, royaal, flexibel
wilskrachtig actief, energiek, vol zelfvertrouwen - evangelisatie, zending
- genezing, wonderen
- leiding bij projecten
- acties organiseren
- zelfstandig zelfredzaam, ondernemend, doelgericht
- gezagvol leiding gevend, verantwoordelijk
- daadkrachtig moedig, standvastig, strijdbaar
evenwichtig veelzijdig, rustig vriendelijk - probleempastoraat
- onderlinge zorg
- noodhulp, ontwikkelingshulp
- secretariaat, financiën
- beheerst nuchter, geduldig, stressbestendig, trouw
- volgzaam dienstbaar, bescheiden, vredelievend
- werkzaam ordelijk, praktisch, ijverig, zorgzaam

Karaktergaven gebruiken in de gemeente

Zie ook onderwerp 'Gaven en taken in de gemeente' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Karaktergaven en de Heilige Geest

 

Je karaktergaven dragen alleen geestelijke vruchten wanneer je ze gebruikt vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest en in het besef van afhankelijkheid van God. Gods Geest werkt dan door jouw gaven heen en Gods karakter wordt erdoor zichtbaar. Alleen dan gebeuren er mooie dingen mee, die eeuwigheidswaarde hebben.

In de volgende hoofdstukken worden karaktergaven gedetailleerd uitgewerkt per karaktereigenschap.


Volgend onderwerp:

 8.3.7. Karakterbeperkingen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies