link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.10. Omgaan met andere karakters

Inhoud:

- 1. Wees niet kritisch over mensen met een ander karakter
- 2. Waardeer anderen om hun karaktergaven
- 3. Houd rekening met karakterbeperkingen van anderen
- 4. Houd rekening met karakterbehoeften van anderen
- 5. Karakterverschillen niet uitvergroten


Dit hoofdstuk over karakters is in de eerste plaats geschreven om jou te helpen zicht te krijgen op je eigen karaktereigenschappen. Maar het helpt je ook om beter om te gaan met karakters van anderen. Natuurlijk herken je in dit hoofdstuk heel wat eigenschappen die je tegenkomt bij mensen in je naaste omgeving. Als je gaat zien dat elk karakter een even waardevolle afspiegeling is van Gods eigenschappen, krijg je meer begrip, respect en oprechte waardering voor mensen die anders zijn dan jezelf. En dat is ook een belangrijke meerwaarde van dit hoofdstuk.

1. Wees niet kritisch over mensen met een ander karakter

 

Een van de grootste fouten die we maken als we naar andere mensen kijken is dat we hen meten met onze eigen maatstaven. Laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal onze eigen voorkeuren en sommige typen liggen ons gewoon niet. Hier zijn enkele voorbeelden van negatieve vooroordelen die veel voorkomen:

 • Spontane mensen waarderen anderen vaak om hun spontaniteit en hebben moeite met mensen die het niet zijn.
 • Gewetensvolle mensen beoordelen mensen vaak naar hun principes en hun levensstijl.
 • Actieve mensen beoordelen mensen vaak naar hun prestaties of levenstempo.
 • Praktisch ingestelde mensen hebben vaak moeite met theoretisch ingestelde mensen en dominante mensen.
 • Denkers kunnen vaak onvoldoende bewondering opbrengen voor mensen die met hun handen werken.

Goed beschouwd zijn dit allemaal voorbeelden van trots. Als je vindt dat jij spontaner, moediger, socialer, verstandiger of wat ook bent dan een ander, dan kun je jezelf daardoor beter vinden dan de ander, terwijl je vergeet om HUN sterke eigenschappen te waarderen. Deze fout wordt in de praktijk erg veel gemaakt!

2. Waardeer anderen om hun karaktergaven

 

Als je door hebt welk karakter iemand heeft, dan kun je vrij goed inschatten wat hun karaktergaven zijn. Je kunt hen dan leren waarderen en hen stimuleren om die gaven te gebruiken en te ontwikkelen. Wees dankbaar voor wat mensen met andere karakters hebben betekend voor jou persoonlijk en wat je van hen hebt kunnen leren. We zeggen dat veel te weinig tegen elkaar. Laat hen merken dat je hen respecteert voor wie ze zijn.

"Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf." (Filippenzen 2:3, NBV2004)

"En dit is mijn bede: dat uw liefde steeds rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles ..." (Filippenzen 1:9, WV2012)

3. Houd rekening met karakterbeperkingen van anderen

 

Iedereen heeft ook bepaalde karakterbeperkingen. Die herken je maar al te goed, vooral bij andere mensen. Je mag anderen daar nooit of te nimmer op afrekenen of bekritiseren, want daarin zijn ze uiterst kwetsbaar. Je mag ook geen hoge eisen aan hen stellen op gebieden waar ze zwak in zijn en ook geen verwijten maken als ze op dat punt niet zo goed presteren. Daardoor voelt zo iemand zich namelijk vreselijk in zijn hemd gezet. Integendeel, bemoedig hen als ze ondanks een bepaalde karakterbeperking er toch iets redelijks van hebben gemaakt.

karakteraspect hoofdeigenschap karakterbeperking
verstandelijk rationeel niet erg daadkrachtig
gewetensvol niet erg ruimhartig
creatief niet erg werkzaam
gevoelsmatig levendig niet erg beheerst
sociaal niet erg zelfstandig
ruimhartig niet erg gewetensvol
wilskrachtig zelfstandig niet erg sociaal
gezagvol niet erg volgzaam
daadkrachtig niet erg rationeel
evenwichtig beheerst niet erg levendig
volgzaam niet erg gezagvol
werkzaam niet erg creatief

De meest opvallende karakterbeperkingen

Stel dat jij bijvoorbeeld goed kunt organiseren en je gaat om met iemand die chaotisch van aard is. Maak dan geen opmerkingen over de troep die je bij hem aantreft, maar help hem op weg en geef hem een compliment als hij een klein beetje vooruitgang boekt. Je weet niet half hoe goed dat de ander doet, omdat bijna alle mensen zich schamen voor de dingen die ze niet zo goed doen als de meeste anderen!

Natuurlijk mogen we onze medegelovigen aansporen om bij karakterbeperkingen op de hulp van de Heilige Geest te vertrouwen, die kracht geeft bij elke zwakheid. Laten we hen bovenal waarderen om de karaktergaven die ze WEL hebben. Zo bouw je elkaars zelfvertrouwen op en ben je elkaar tot grote steun. Onderschat de waarde van dit onderwerp niet. Het kan je leven veranderen en dat van anderen!

4. Houd rekening met karakterbehoeften van anderen

 

In het volgende overzicht vind je enkele belangrijke behoeften die horen bij iemands karaktereigenschappen:

karakter-
eigenschap
karaktergaven karakterbehoeften
verstandelijk introvert, rijk innerlijk leven wat innerlijke waarde heeft, waardering
- rationeel analytisch, diepzinnig, onderzoekend kennis, diepgang, logica
- gewetensvol serieus, consistent, gedreven normen, rechtvaardigheid, perfectie
- creatief origineel, kunstzinnig, idealistisch idealen, schoonheid, kunstuitingen
gevoelsmatig extravert, mensgericht leuke gebeurtenissen, uitgaan
- levendig enthousiast, spontaan, optimistisch afwisseling, opwinding, beweging
- sociaal aanhankelijk, meelevend, fijngevoelig relaties, gezelschap, aandacht
- ruimhartig vergevingsgezind, royaal, flexibel warmte, ruimte
wilskrachtig actief, vol zelfvertrouwen succes, bewondering
- zelfstandig zelfredzaam, ondernemend, doelgericht zelfstandigheid, nieuwe doelen, activiteit
- gezagvol leiding gevend, verantwoordelijk , motiverend verantwoordelijkheid, macht, respect
- daadkrachtig moedig, standvastig, strijdbaar uitdaging, risico's, strijd
evenwichtig veelzijdig, rustig vriendelijk rust, bekende omgeving
- beheerst nuchter, geduldig, trouw zekerheid, stabiliteit
- volgzaam dienstbaar, bescheiden, vredelievend harmonie, veiligheid, leider boven zich
- werkzaam ordelijk, ijverig, zorgzaam regelmaat, structuur, concrete dingen

Karaktergaven en -behoeften

Ieder mens heeft zijn eigen specifieke karakterbehoeften. Wanneer je met iemand omgaat is het belangrijk te weten waar de ander wel of juist geen behoefte aan heeft. Zo kun je veel meer voor die ander betekenen. Enkele voorbeelden:

 • Een gevoelsmatig persoon heeft vooral behoefte aan een bemoedigende arm om de schouder als het hem tegen zit.
 • Bij een wilskrachtig persoon kan dat juist verkeerd uitwerken, want hij wil niet dat anderen hem zwak vinden.
 • Een wilskrachtig persoon vindt het fijn als je hem uitdaagt om iets heel nieuws te ondernemen.
 • Veel evenwichtige mensen kunnen het daar juist benauwd van krijgen.

Mensen maken onnoemelijk veel fouten op dat gebied en zo doen ze elkaar onbedoeld veel pijn. De meeste mensen zijn namelijk geneigd aan anderen te willen geven wat ze zelf willen ontvangen (hun eigen karakterbehoeften dus) en dat is vaak niet waar de ander op zit te wachten. Als je bijvoorbeeld graag praat, denk je al gauw dat de ander heel graag naar jouw verhalen luistert. Maar heeft die ander daar echt behoefte aan? Voor je het weet bevredig je met je gepraat alleen maar je eigen behoefte om te praten en je behoefte aan aandacht. Vooral voor vrienden en echtparen is het belangrijk elkaars behoeften te kennen en daarop in te spelen. Op die manier worden hun relaties sterker. Door de behoeften van de ander te negeren worden relaties gegarandeerd zwakker.

Hetzelfde principe geldt bij de opvoeding van kinderen. Het ene kind heeft meer bescherming nodig, het andere heeft behoefte aan meer vrijheid. De één heeft meer aandacht nodig, de ander meer uitdaging. Dan kan er wel eens een conflict ontstaan met je verlangens om je verschillende kinderen zo eerlijk en gelijk mogelijk te behandelen. Daar is wijsheid en tact voor nodig.

5. Karakterverschillen niet uitvergroten

 

Wanneer je omgaat met iemand die bang is, ga dan niet je eigen moed etaleren, want daardoor wordt de ander steeds banger. Hier volgen nog enkele van zulke tegenstellingen die we niet moeten uitvergroten binnen een goede vriendschap of een huwelijk:

 • bezorgdheid en zorgeloosheid
 • nuchterheid en verbeeldingskracht
 • blijmoedigheid en somberheid
 • spraakzaamheid en zwijgzaamheid
 • openhartigheid en eenzelvigheid
 • optimisme en pessimisme
 • levendigheid en beheerstheid

En zo zijn er nog wel meer tegenstellingen te bedenken. Help bijvoorbeeld een bezorgde partner liever om minder bezorgd te zijn en geef toe dat je zelf ook wel eens bezorgd bent. Ga dus NAAST de ander staan en niet BOVEN de ander.


Volgend onderwerp:

 8.3.11. Karakter van man en vrouw 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies