link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.14. Vrouw, beeld van Gods liefde

Inhoud:

- Vrouw als beeld van Gods liefde
- Aantrekkelijkheid van de vrouw
- Innerlijke schoonheid
- Zorgzaamheid en vriendelijkheid


Vrouw als beeld van Gods liefde

 

We kunnen al Gods karaktereigenschappen samenvatten in twee globale eigenschappen: Gods heiligheid en liefde, die we als Gods mannelijke en vrouwelijke kant kunnen beschouwen. God heeft de vrouw geschapen om vooral Gods liefde af te beelden. De eigenschappen die daarbij vooral een rol spelen zijn:

  • Gods vriendelijkheid - God is relatiegericht, ruimhartig en bewogen. Daardoor is Hij toegankelijk voor mensen en manifesteert Hij zich aan de mensen. Ook wil Hij graag een warme, diepe, persoonlijke relatie met mensen hebben.
  • Gods zorgzaamheid - Gods zorgt voor alles wat zijn schepping nodig heeft en is trouw in alle opzichten. Hij zorgt er daadwerkelijk voor dat het zijn volk aan niets ontbreekt. God doet alles wat Hij beloofd heeft.

In het volgende overzicht is aangegeven hoe je speciaal vanuit je vrouwelijke eigenschappen een beelddrager kunt zijn van Gods liefde en aantrekkelijkheid:

Gods karakter menselijk karakter beelddrager van God zijn
vriendelijk bewogen gevoelsmatig levendig blij, enthousiast, bewogen
relatiegericht sociaal vriendelijk, meelevend
ruimhartig ruimhartig royaal, behulpzaam, barmhartig
zorgzaam trouw evenwichtig beheerst geduldig, vredelievend
dienstbaar volgzaam dienstbaar, nederig, afhankelijk van God

Beelddrager van God zijn met je vrouwelijke eigenschappen

Aantrekkelijkheid van de vrouw

 

Bij 'aantrekkelijkheid' denken we als vanzelf aan uiterlijke schoonheid. En bij 'uiterlijke schoonheid' denken we als vanzelf aan vrouwen, ook al zijn mooie mannen ook niet lelijk! God heeft mannen nu eenmaal geschapen met meer kracht en de vrouw met meer uiterlijke schoonheid.

Laten we in gedachten teruggaan naar de eerste ontmoeting tussen de eerste man en de eerste vrouw. Adam was helemaal buiten zichzelf van blijdschap toen hij zijn vrouw Eva voor het eerst zag (Genesis 2:23). En reken maar dat God er een erg aantrekkelijke vrouw van had gemaakt! De enige woorden van Adam die de Bijbel weergeeft uit de tijd VOOR de zondeval, waren woorden van verrukking over zijn vrouw. Zoiets heeft betekenis. En nu naar de laatste bladzijden van de Bijbel. Wat zal later de grootste vreugde geven aan Jezus? Zijn Bruid, een beeld van Gods volk in volmaaktheid (Openbaring 21:9-14)! Niet voor niets wordt hier een vrouwelijk woord gebruikt, hoewel die Bruid van Jezus uit zowel mannen als vrouwen zal bestaan. Het roept een beeld op van reinheid en adembenemende schoonheid.

In het boek Hooglied wordt onomwonden de aantrekkelijkheid van een bruid in vele toonaarden bezongen.

"Alles is schoon aan u, mijn liefste ..." (Hooglied 4:7, NBG1951)

"Wend uw ogen van mij af, want in verwarring brengen zij mij ..." (Hooglied 6:5, NBG1951)

De vrouw wordt de heerlijkheid of de luister van haar man genoemd (1 Korintiërs 11:7) en de begeerlijkheid van zijn ogen (Ezechiël 24:16). Evenals de vrouw de man mag bewonderen om zijn leiderschap en kracht zo mag de man de vrouw bewonderen om haar aantrekkelijkheid. Het is heel natuurlijk en ook volkomen eerbaar voor een vrouw om aandacht te besteden aan haar uiterlijk. Een vrouw die haar uiterlijk verwaarloost is daarin geen goede beelddrager van haar Schepper.

Innerlijke schoonheid

 

De Bijbel spoort vrouwen aan om het uiterlijk niet TE veel aandacht te geven, maar om vooral te streven naar innerlijke schoonheid.

"Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht." (1 Petrus 3:3-4, NBV2004)

Vrouwen kunnen beter dan mannen een diepe mensgerichte, fijngevoelige levenshouding ontwikkelen, waarmee ze beelddrager zijn van hun Schepper. Een vrouw met innerlijke schoonheid dwingt veel respect af. Denk bijvoorbeeld eens aan de fijngevoeligheid van Maria, die Jezus kort voor zijn dood met kostbare nardusolie gezalfd heeft (Matteüs 26:6-13). Geen man zou op het idee zijn gekomen, maar zij deed het.

De meeste speelfilms doen ons geloven dat uiterlijke schoonheid en een goed karakter bij elkaar horen. In de praktijk van het leven weten we wel beter. Niet elke vrouw is een topmodel en met de jaren verliest uiterlijke schoonheid haar glans. Toch is een gelukkige, van binnenuit stralende vrouw het aantrekkelijkste wat er is. Dat is een onvergankelijke schoonheid, die met het ouder worden eerder toeneemt dan afneemt.

Zorgzaamheid en vriendelijkheid

 

Daarnaast heeft God de vrouw de mogelijkheid gegeven om moeder te worden. Er is niets dat zoveel betekent voor een vrouw als de kinderzegen. Daarin laat de vrouw iets zien van de Schepper die leven geeft. Ook heeft God de vrouw zo geschapen dat zij haar kinderen borstvoeding kan geven. Als je daar over nadenkt is dat heel bijzonder. Ze geeft haar kind iets uit haar eigen lichaam dat het kind nodig heeft om te leven en te groeien.

Hoewel God zichzelf in de Bijbel nadrukkelijk een Vader noemt en geen moeder, lezen we dat God zichzelf toch ook wel eens vergelijkt met een vrouwelijk persoon, zoals bijvoorbeeld een moeder.

"Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten ..." (Jesaja 66:13, NBG1951)

Dat is op zich niet zo vreemd. Alle mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zijn immers afbeeldingen van Gods eigenschappen ... God zelf staat boven het man of vrouw zijn.

Zorgzaamheid en vriendelijkheid zijn allebei belangrijke kenmerken van God, die tezamen het betekenisgebied van Gods liefde omvatten. Het zijn eigenschappen waar vrouwen duidelijk meer om bekend staan dan mannen. De apostel Paulus schrijft:

"... vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert." (1 Tessalonicenzen 2:7, NBG1951)

In de Bijbel komen we vaak vrouwen tegen die zich op allerlei manieren inzetten voor mensen, zoals de vrouw uit Spreuken 31:20, die in staat was om zoveel verantwoordelijkheden en praktische taken op zich te nemen. Ook dat past onder de noemer van 'zorgzaamheid'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 8.3. Karakter en geloof 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies