link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.7.1. Evenwichtig (algemeen)

Inhoud:

- Gedrag en levensstijl
- Karaktereigenschappen
- Veelzijdig en stabiel
- Valkuil: gebrek aan motivatie, passiviteit
- Tips voor evenwichtige gelovigen


Gedrag en levensstijl

 

Bij mensen met een evenwichtig karakter is er een goede balans tussen verstand, gevoel en wil, waardoor ze een rustige persoonlijkheid hebben. Bij hen is het 'doen' vooral van belang, het gedrag dus. Ook spelen gewoonten, routine en ervaring een relatief belangrijke rol in hun leven, kortom: hun levensstijl. Iedereen heeft tot op zekere hoogte evenwichtige eigenschappen. Hoe sterker die bij jou naar voren komen, hoe meer de onderwerpen van dit hoofdstuk op jou van toepassing zijn.

Bij het ouder worden ontwikkelen alle mensen meer evenwichtige eigenschappen, omdat ze geleidelijk aan meer gaan leven vanuit hun levenservaring en vanuit min of meer vaste gewoontepatronen. Ook worden de scherpe kantjes van hun karakter in de loop der jaren wat bijgeschaafd.

schema gedrag en levensstijl

Karaktereigenschappen

 

Bij evenwichtige karakters onderscheiden we drie karaktereigenschappen, die in de volgende drie onderworpen worden besproken:

 1. beheerst
 2. volgzaam
 3. werkzaam

Hier volgt een overzicht van evenwichtige eigenschappen, met de bijbehorende karaktergaven, karakterbehoeften en  karaktervalkuilen.

karaktereigenschap karakterbehoeften karaktergaven valkuilen
evenwichtig
rust, bekende omgeving veelzijdig, rustig vriendelijk te weinig motivatie en initiatief
- beheerst zekerheid, stabiliteit nuchter, geduldig, trouw behoudzuchtig, tegen verandering
- volgzaam harmonie, veiligheid, leider boven zich dienstbaar, bescheiden, vredelievend onzelfstandig, bang, lijdelijk
- werkzaam regelmaat, structuur, concrete dingen ordelijk, ijverig, zorgzaam te routinematig, te nauwgezet

Evenwichtige eigenschappen

Evenwichtige eigenschappen komen over het algemeen meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Zie meer hierover in onderwerp 'Karakter van man en vrouw' in hoofdstuk 'Geloof en karakter' en de daarop volgende onderwerpen.

Veelzijdig en stabiel

 

Evenwichtige mensen kenmerken zich door een rustige, gemoedelijke, vriendelijke uitstraling. Hun kwaliteiten vallen misschien minder op dan bij veel anderen, maar zij blinken uit in veelzijdigheid. Evenwichtige mensen zijn uitstekend toegerust om veel soorten werk te doen, ook binnen de kerkelijke gemeente, zoals secretariaat, het beheren van financiën, pastoraat, kostersdiensten. Kortom: ze zijn goed in heel veel verschillende taken variërend van eenvoudig tot zeer complex.

Vanwege hun stabiliteit spelen karaktervalkuilen een minder sterke rol bij mensen met evenwichtige eigenschappen dan bij de meeste andere karakters.

Valkuil: gebrek aan motivatie, passiviteit

 

Verstandelijke mensen worden gemotiveerd vanuit hun denken, gevoelsmatige mensen vanuit hun gevoel en wilskrachtige mensen vanuit hun wil. Maar bij evenwichtige mensen zijn de motivaties vanuit verstand, gevoel en wil een stuk zwakker. Zij zijn meer gericht op hun routines en gewoonten, dus op wat ze gewend zijn om te doen. Daardoor zijn veel evenwichtige mensen minder gemotiveerd om iets nieuws te ondernemen of om iets anders te doen dan ze gewend zijn. Leven volgens vaste gewoonten geeft meer rust en rust is juist waar ze van houden.

Sommige evenwichtige mensen zijn wat trager in hun doen en laten dan anderen. Dat geldt beslist niet voor alle evenwichtige mensen, bijvoorbeeld niet voor mensen met een werkzaam karakter, want die zijn juist heel ijverig van aard. Maar in hun ijver voelen ook zij zich het best in een vertrouwde omgeving en bij het doen van dingen die ze gewend zijn te doen. Daar is helemaal niets verkeerds mee, maar in onze opgefokte maatschappij wordt overdreven veel waarde gehecht aan alles wat spetterend, nieuw en bijzonder is.

Toch is een gebrek aan motivatie (dat woord betekent letterlijk: in beweging komen) de voornaamste valkuil van evenwichtige gelovigen. Door ongemotiveerdheid kunnen zij te weinig openstaan voor nieuwe inzichten, nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden om te dienen en te werken in Gods koninkrijk. Het is juist de Heilige Geest die gelovigen in beweging zet om zich verder te ontwikkelen en te groeien in hun geloof. Terwijl andere karakters vaak met vallen en opstaan groeien, en soms hoge pieken en diepe dalen meemaken in hun geloofsontwikkeling, ontwikkelen evenwichtige gelovigen zich langzamer en regelmatiger. Uiteindelijk doen evenwichtige gelovigen het beslist niet slechter dan de anderen! He beste Bijbelse voorbeeld zien we bij de karakterontwikkeling van Abraham.

Het is waar, de Bijbel spoort ons aan om te rusten in de Heer, maar dat betekent niet dat je steeds een afwachtende houding moet aannemen. God geeft je de rust in Jezus als vertrekpunt. Vanuit die basis kun je actief worden voor de Heer, stappen nemen in het geloof en geestelijk vruchtdragen. Vooral evenwichtige gelovigen moeten ervoor waken om geen passieve gelovigen te worden.

Tips voor evenwichtige gelovigen

 

In Herschepping richten we ons vooral op de geestelijke aspecten van het omgaan met je karakter. Maar je bent ook verantwoordelijk voor een goed beheer van de lichamelijke en zielse kanten van je leven. Die kunnen een goede ontwikkeling van je karakter bevorderen of afremmen.

Hier volgen enkele praktische handreikingen om vervormingen en schreefgroei van je karakter tegen te gaan en om het proces van geloofsgroei te ondersteunen.

 • Wees niet jaloers op mensen die meer in het oog lopende eigenschappen hebben. Je kracht ligt in je veelzijdigheid en dat is veel waard, op alle gebieden van je leven.
 • Kom in actie als het moet en blijft niet te afwachtend aan de kant staan.
 • Durf zelfstandig beslissingen te nemen. Beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing, want stilstand is achteruitgang.
 • Breng voldoende afwisseling in je bestaan en in de dingen die je doet.
 • Durf af en toe verantwoorde risico's te nemen. Zoiets brengt meer kleur in je leven.
 • Besteed niet te veel aandacht aan je zekerheden; als je daar te veel mee bezig bent vergeet je te leven.
 • Besef dat overdreven zuinigheid je verhindert om te genieten van de goede dingen die God je wil geven. Het is bovendien een uiting van ongeloof in Gods voorzienigheid.
 • Pas op voor een conservatieve instelling, het vastzitten aan regels.
 • Werk vernieuwingen niet onnodig tegen en probeer niet steeds te wijzen op de gevaren van vernieuwingen.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen in hoofdstuk 'Karakter en geloof''.

Zie ook de karakterstudie van een evenwichtige Bijbelfiguur in hoofdstuk 'Karakter van Abraham'.


Volgend onderwerp:

 8.7.2. Beheerst 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies