link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.7.2. Beheerst

Inhoud:

- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om te dienen
- Valkuil: behoudzuchtig, tegen verandering


Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie evenwichtige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Evenwichtig (algemeen)'.

Karaktergaven

 

Beheerste mensen zijn doorgaans geduldig en kalm van aard en ze weten hun emoties uitstekend te beheersen, beter dan mensen met andere karakters. Ze laten ook niet gemakkelijk merken wat in hen omgaat en zouden dus goede pokerspelers kunnen zijn. Zij blijven kalm of zelfs onverstoorbaar onder bijna alle omstandigheden (flegmatisch) en zijn uitstekend bestand tegen stress. Ze zijn bedachtzaam en zullen niet gauw risico's nemen. Tegelijk zijn het opgeruimde, tevreden mensen die veel van het leven kunnen genieten. Het zijn vooral toeschouwers, die hun omgeving rustig in zich opnemen. Ze zeggen niet veel, maar zien alles. Ze hebben ook een goed gevoel voor (meestal droge) humor.

Beheerste mensen houden van alles wat vertrouwd is. Ze bewaren graag wat ze hebben. Ze zijn over het algemeen behoudend en hechten aan goede tradities. Ze gaan economisch met geld om en weten wat sparen is. Ze zijn trouw in vriendschappen en zijn gewend te doen wat ze beloven.

Gods karakter en jouw karakter

 

Als je een beheerst karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die volkomen beheerst en trouw is. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • God is onveranderlijk
  • God geeft rust en stabiliteit
  • God komt al zijn beloften na

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is trouw' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

Gods Woord is eeuwig, Gods beloften staan vast als een huis. Als beheerste gelovigen vanuit die vaste beloften van God leren leven, weten ze zich veilig binnen een onwankelbare structuur.

Je karaktergaven gebruiken om te dienen

 

Als mensen met een beheerst karakter zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen hun natuurlijke zachtmoedigheid, zelfbeheersing en geduld tot geestelijke vruchten worden, waarmee ze hun geloofsgenoten kunnen dienen, bijvoorbeeld in pastoraal werk. Want ze kunnen luisteren als geen ander en laten zich niet meeslepen door emotionele verhalen. Ook doen ze het uitstekend als penningmeesters. Ze zijn punctueel en betrouwbaar. Door hun zelfbeheersing kunnen ze een tegenwicht vormen tegenover medegelovigen die steeds te hard van stapel lopen.

Valkuil: behoudzuchtig, tegen verandering

 

Helaas kunnen beheerste gelovigen vaak te vast zitten aan hun ideeën en regels dat het starre mensen zijn geworden. Als iemand hen een kant op probeert te trekken waar ze niet heen willen, zijn ze vaak geneigd om hun hakken in het zand en zetten. Dan kunnen ze zich onverzettelijk opstellen, zo koppig als een ezel. Omdat ze een hekel aan veranderingen hebben, zijn ze vaak conservatief. In kerken uit zich dat vaak in overdreven vasthouden aan tradities en in weerstanden tegenover vernieuwingen.

Ook al is het belangrijk om het goede te bewaren, er moet een gezonde balans blijven tussen bewaren en vernieuwen. De Bijbel roept ons bijvoorbeeld op om God te prijzen met nieuwe liederen, kortom vernieuwing is in dat opzicht niet verkeerd.

Beheerste mensen hebben de neiging om zuinig te zijn en alles te bewaren. Zuinige mensen moeten zich realiseren dat God buitengewoon royaal is doordat Hij zijn Zoon heeft gegeven en ons met Hem 'alle dingen geschonken heeft' (Romeinen 8:32). God voorziet niet alleen nu, maar ook in de toekomst, zodat je je niet voor alles hoeft in te dekken. Leef dan ook vanuit die zekerheid en laat uit je daden blijken dat je je vertrouwen op Hem stelt en niet op je bezittingen. Bedenk ook dat niet wie veel heeft een rijk mens is, maar juist wie veel weggeeft. En ook dat schatten verzamelen in de hemel op termijn de beste beleggingsresultaten geeft. Wees daarom overvloedig in liefde en in het geven. De Heilige Geest wil je daarmee helpen.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.


Volgend onderwerp:

 8.7.3. Volgzaam 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies