Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

8.7.3. Volgzaam

 

- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om te dienen
- Valkuilen: onzelfstandig, bang, lijdelijk

 

Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie evenwichtige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Evenwichtig (algemeen)'.

 

Karaktergaven

Volgzame mensen hebben vooral behoefte aan harmonie met de mensen om hen heen. Ze zijn inschikkelijk en hebben een dienende instelling. Ze zijn bescheiden, gemoedelijk, vriendelijk en gemakkelijk in de omgang. Het zijn dan ook mensen waar je niet gauw ruzie mee krijgt, of het moet echt aan je zelf liggen. Omdat ze van harmonie houden gaan ze conflicten het liefst uit de weg en zijn beter dan anderen in staat om de vrede te bewaren en conflicten op te lossen. Zo nodig zijn ze bereid compromissen te sluiten, want vrede gaat bij hen voor alles. Het zijn dan ook geboren diplomaten en vredestichters. Het zijn doorgaans loyale, trouwe mensen waar je altijd op kunt rekenen.

Volgzame mensen nemen het leven zoals het valt en de omstandigheden zoals die op hen afkomen. In tijden van tegenspoed wachten ze geduldig op betere tijden en wachten ze totdat de zon weer gaat schijnen in hun leven.

 

Gods karakter en jouw karakter

Als je een volgzaam karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen, die vooral door Jezus is getoond. Laat je dan vooral ook inspireren door Jezus, die op een volkomen wijze Gods wil heeft uitgevoerd:

  • Jezus was bescheiden.
  • Jezus was nederig.
  • Jezus was offerbereid.
  • Jezus was steeds gehoorzaam aan zijn Vader.
  • God geeft zijn kinderen wat nodig is.

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is dienstbaar' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

De Heilige Geest geeft rust en vrede als je leeft in harmonie met God. God beschermt zijn kinderen door zijn aanwezigheid en door engelen. Als gelovige ben je veilig bij je Heer en heb je alles wat nodig is (Psalm 23).

 

Je karaktergaven gebruiken om te dienen

Als volgzame gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen hun karaktergaven tot Gods eer gebruikt worden. Volgzaamheid mag dan niet bekend staan als één van de populairste eigenschappen, het is wel één van de meest bruikbare eigenschappen binnen het koninkrijk van God want er zijn altijd meer dan genoeg dienende taken die uitgevoerd moeten worden. Jezus heeft aan zijn discipelen uitgelegd dat dienen de beste voorbereiding is om in zijn toekomstige koninkrijk de hoogste plaatsen te kunnen bekleden (Lucas 22:24-26), in navolging van Jezus (Filippenzen 2:5-11).

 

Valkuilen: onzelfstandig, bang, lijdelijk

Volgzame mensen hebben de neiging TE volgzaam te zijn. Omdat ze het liefst onder leiding van een ander staan, kunnen ze moeite hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. Ze hebben een stuk veiligheid nodig en als die wegvalt, kunnen ze onzeker en bang worden. Sommigen zijn echte goedzakken en moeten ervoor oppassen dat anderen geen misbruik maken van hun goedheid.

Volgzame mensen hebben de neiging om lijdelijk te zijn en zich in alles neer te leggen bij de omstandigheden. Als zich een probleem voordoet, dan kruipen ze daar het liefst voor weg. Ze hopen dat het probleem dan vanzelf verdwijnt of door een ander wordt opgelost. En als ze kiezen, kiezen ze bij voorkeur voor de gemakkelijkste oplossing, de veilige middenweg.

Volgzame gelovigen moeten leren meer op eigen benen te staan en niet alleen maar in de voetsporen van anderen te treden. Een schoolvoorbeeld uit de Bijbel is in dit verband Isaak, die de minst zelfstandige was van de drie aartsvaders. Na de dood van zijn vader Abraham probeerde Isaak een kopie van zijn vader te zijn. In Genesis 26 lezen we dat hij steeds de putten van zijn vader ging opgraven om aan het benodigde water te komen. Dat was karakteristiek voor zijn aanpak. Wat een verademing als we in vers 19-23 lezen dat hij eindelijk zijn eigen putten ging graven. Kort daarna verscheen God aan hem om aan hem persoonlijk de zegen te geven die Hij eerder aan zijn vader had gegeven:

" 's Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: 'Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je terzijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.' " (Genesis 26:24, NBV2004)

Isaak was zelfstandig geworden! De Heilige Geest wil ook de volgzame gelovigen van vandaag helpen om een gezond stuk zelfverzekerdheid te krijgen, door een vast geloofsvertrouwen in God.

Voor volgzame gelovigen is het belangrijk om te beseffen dat God hun schuilplaats en hun rots is, waar ze altijd op kunnen leunen. Talloze Psalmen brengen dit op allerlei manieren onder woorden, zoals in het volgende vers:

"... Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht." (Psalm 18:2-3, NBV2004)

Verder bevat de Bijbel talloze verhalen van goddelijke bescherming en redding uit grote problemen. Onze verlossing is het sterkste voorbeeld van Gods hulp op geestelijk gebied.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

 Volgend onderwerp: 8.7.4. Werkzaam 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.