link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.5.2. Levendig

Inhoud:

- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om te dienen
- Valkuil: druk, wispelturig
- Valkuil: onnadenkend


Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie gevoelsmatige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Gevoelsmatig (algemeen)'.

Karaktergaven

 

Levendige mensen houden van afwisseling, drukte en opwindende gebeurtenissen. Ze leven erg intens. Ze kunnen uitbundig genieten van de mooie momenten van het leven, maar ook veel verdriet ervaren onder moeilijke omstandigheden. Ze houden van beweging en hebben een hekel aan stil zitten en niets doen. Ze laten zich sterk leiden door impulsen. Ze kunnen heerlijk spontaan en enthousiast reageren.

Gods karakter en jouw karakter

 

Als je een levendig karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die een diepe bewogenheid heeft ten opzichte van zijn schepping. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • God is vol emoties en spontaan.
  • God kan blij zijn en genieten.
  • God kent verdriet en pijn.
  • God is vriendelijk.
  • God is toornig over het kwade.

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is bewogen' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

Je karaktergaven gebruiken om te dienen

 

God heeft emoties geschapen om het leven te kunnen beleven. Gelovigen worden in de Bijbel aangespoord om hun gevoelens te uiten, bijvoorbeeld blijdschap en verdriet:

"Juich de HEER toe ..." (Psalm 100:1, NBV2004)

"Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen." (Romeinen 12:15, HSV2010)

"Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid." (Jakobus 4:9, HSV2010)

Als levendige gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen hun karaktergaven op een bijzondere manier tot Gods eer gebruikt worden. Dan kunnen ze bijvoorbeeld op een indringende en overtuigende manier getuigen wat God in hun leven heeft gedaan. Ook zijn ze als geen ander toegerust om op een boeiende manier over het evangelie te vertellen, bijvoorbeeld aan kinderen. Het zijn vaak de aangewezen mensen om een zangdienst te leiden en hebben ook aanleg voor dans en drama.

Valkuil: druk, wispelturig

 

Levendige mensen kunnen last hebben van sterk wisselende stemmingen. Het ene moment kunnen ze intens van het leven genieten, maar het volgende moment diep verdrietig zijn. Als ze iets moeilijks meemaken kunnen ze snel overspannen raken of gedeprimeerd worden. Als hen iets niet zint kunnen ze snel boos worden en onbeheerst zijn in hun uitlatingen. Daardoor kunnen zij anderen behoorlijk kwetsen en dat moet dan natuurlijk weer worden goedgemaakt.

Levendige mensen kunnen erg wispelturig zijn. Ze zijn vol rusteloze energie en vaak te ongedurig om zich op iets te kunnen concentreren. Ze vervelen zich snel omdat hun innerlijke leven minder ontwikkeld is en vinden al heel gauw dat ze er nodig eens uit moeten. Ze maken voortdurend nieuwe plannen, maar veel van die plannen worden nooit uitgevoerd of afgemaakt. Daardoor kunnen ze het op middelbare leeftijd moeilijk krijgen, als ze terugkijken op een leven waarin ze weinig blijvende resultaten hebben bereikt. Gebrek aan discipline is bij dit alles één van hun grootste problemen. Ze beloven graag van alles, maar vergeten nogal eens hun verplichtingen na te komen. Meer dan anderen hebben impulsieve mensen nodig om zelfbeheersing te leren.

Deze eigenschap komen we in de Bijbel vooral tegen bij de impulsieve apostel Petrus. Terwijl hij met de andere discipelen met Jezus optrok kwam hij daardoor nogal eens in de problemen of ging hij de fout in. Nadat hij vervuld was met de Heilige Geest zien we er nauwelijks meer iets van terug.

Valkuil: onnadenkend

 

Levendige mensen zijn geneigd om alleen op korte termijn te denken, terwijl ze zelden nadenken over de lange termijn. Doordat zij zich vooral door impulsen laten leiden, geven ze zichzelf vaak geen tijd om na te denken of het wel verstandig is om een bepaalde impuls te volgen. Bovendien zijn ze van nature optimistisch, waardoor ze nog minder zorgen maken over de toekomst. Daarom zijn levendige mensen geneigd om onbesuisde beslissingen te nemen, waarvan ze de vervelende gevolgen moeten ondergaan.

Hun onnadenkendheid kan ook in de omgang met mensen een rol spelen. Ze kunnen er in het vuur van een gesprek soms zomaar wat uitflappen wat kwetsend is voor een ander, zonder dat ze dat zo bedoelen en zonder dat ze het zelf in de gaten hebben.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.


Volgend onderwerp:

 8.5.3. Sociaal 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies