Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

8.5.4. Ruimhartig

 

Inhoud:
- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen
- Valkuil: inconsequent en te ruimdenkend
- Valkuil: toegeeflijk

 

Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie gevoelsmatige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Gevoelsmatig (algemeen)'.

 

Karaktergaven

Ruimhartige mensen zijn vooral warme, mensgerichte personen, die ook zelf behoefte hebben aan een sociaal warme leefomgeving en ruimte om zichzelf te mogen zijn.

Zoals het woord al zegt hebben ruimhartige mensen veel ruimte in hun hart, vooral voor mensen. Ze staan ook wijd open voor wat er vanuit hun omgeving naar hen toe komt. Ze zijn erg flexibele, makkelijke mensen, bij wie alles kan. Ze zijn van nature optimistisch en zorgeloos, leven in het heden, maken zich niet druk over wat er in het verleden is misgegaan en hebben geen zorgen over de toekomst.

Ruimhartige mensen accepteren andere mensen zoals ze zijn, met al hun fouten en gebreken, zonder kritisch of veroordelend te zijn. Het zijn van nature vergevingsgezinde mensen. Ze zijn ook vrijgevig en oprecht bewogen met mensen die hulp nodig hebben. Ze zetten hun hart open voor mensen in nood en tonen welgemeend meeleven met anderen. Ze houden ervan andere mensen te bemoedigen en een arm om hun schouder te leggen.

 

Gods karakter en jouw karakter

Als je een ruimhartig karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die eindeloos ruimhartig is. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • God is genadig.
  • God is vergevingsgezind.
  • God is goedgeefs.
  • God is barmhartig.
  • God gunt mensen het allerbeste.

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is ruimhartig' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

 

Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen

Als geen ander kunnen ruimhartige gelovigen iets van Gods vaderhart laten zien, dat bewogen is met mensen en vooral met mensen in nood. Door hun positieve, warme houding tegenover anderen laten zij iets zien van Gods barmhartigheid en vergevingsgezindheid.

Als ruimhartige gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen hun karaktergaven tot Gods eer gebruikt worden. Dan kunnen ze bijvoorbeeld goed ingezet worden om mensen te helpen die het moeilijk hebben. Als ze ook een luisterend oor hebben voor mensen, kunnen ze in de plaatselijke gemeente ook geschikt zijn voor contactpastoraat, voor het bezoeken van ouderen en voor het helpen van hulpbehoevende mensen.

 

Valkuil: inconsequent en te ruimdenkend

Ruimhartige mensen zijn vaak ook ruimdenkende mensen, ook in de verkeerde betekenis van het woord. Doordat ze vooral hun gevoel laten spreken, speelt hun geweten een minder sterke rol. Daardoor zijn ze eerder geneigd om inconsequent te zijn in hun gedrag en om compromissen te maken. Verder kan hun natuurlijke onbezorgdheid ook verworden tot kortzichtigheid, waardoor ze weinig visie hebben voor de lange termijn. Doordat ze zo makkelijk leven, kunnen het rommelige mensen zijn, in allerlei opzichten.

Gods leefregels zijn er niet zozeer voor mensen die van nature al erg consequent zijn, maar vooral voor mensen die het van nature niet zijn, dus vooral voor ruimhartige gelovigen. Dank God voor zijn leefregels, ze geven je de steun en structuur, die je zo hard nodig hebt. Bedenk dat ruimhartigheid soms als een dekmantel voor ongehoorzaam gedrag wordt gebruikt! Maar wanneer je je houdt aan zijn Woord, blijft er genoeg bewegingsruimte over om je speciale gaven te benutten. Bedenk dat de ruimhartige Jezus in alles gehoorzaam was aan de Vader en dat Hij volledig volgens Gods levenswet heeft geleefd.

 

Valkuil: toegeeflijk

Ruimhartige ouders hebben de neiging om toegeeflijk te zijn en hun kinderen onvoldoende te corrigeren. Ook om hun kinderen meer te geven dan goed voor hen is. Verwennen zorgt op korte termijn voor een stukje dankbaarheid van kinderen en daar genieten ruimhartige ouders juist van. Dat de kinderen er op langere termijn door bedorven worden dringt niet tot hen door, omdat ze niet gewend zijn aan langtermijn denken. Over opvoeding staat speciaal voor hen een behartigenswaardige spreuk in de Bijbel:

"Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon ..." (Spreuken 13:24, NBG1951)

"Wie terugdeinst voor straffen, houdt niet van zijn kind,maar wie het liefheeft, straft het, al is het jong." (Spreuken 13:24, GNB1996)

We kennen allemaal het spreekwoord: "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden." Voor ruimhartige mensen zijn dit geen favoriete spreuken, maar ze zijn wel noodzakelijk om hen in balans te houden! Uit de geschiedenis van de profeet Eli (1 Samuel 2:11-26) kunnen we zien dat zijn toegeeflijkheid ten opzichte van zijn zoons als een zware zonde werd aangerekend. Daardoor was hij er immers voor verantwoordelijk dat zijn zoons een slecht karakter ontwikkelden en dat daardoor veel zonde in Israël kwam.

In Hebreeën 12 lezen we dat God zijn kinderen 'tuchtigt' en dat betekent niet dat Hij de zweep er over legt. Het wil zeggen dat Hij op allerlei manieren en vaak door levensomstandigheden ons zo wil opvoeden tot geestelijke volwassenheid en afhankelijkheid van Hem. Daarom moeten we ook zelf openstaan voor de correctie vanuit Gods Woord en ook consequent zijn in het corrigeren van onze kinderen, wanneer nodig. Ook dat hoort bij liefdevol ouderschap. Laat niet je gevoel, maar God Woord het laatste woord hebben.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

 Einde hoofdstuk: 8.5. Gevoelsmatige eigenschappen 

 

INFO

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.