link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.4.4. Creatief

Inhoud:

- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om te dienen
- Valkuil: onrealistisch, ongestructureerd, alternatief


Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie verstandelijke karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Verstandelijk (algemeen)'.

Karaktergaven

 

Creatieve mensen zijn goed in het bedenken van nieuwe dingen. Ze komen op ideeën, ontwerpen en plannen, die anderen nooit zouden kunnen bedenken. Hun creativiteit kan zich bijvoorbeeld uiten op kunstzinnig gebied, zoals muziek, beeldende kunst of letterkunde. Ook verstaan ze kunst om van alledaagse dingen iets persoonlijks te maken, ze leggen overal iets van hen zelf in. Veel creatieve mensen kunnen hun sterk ontwikkelde gevoelens goed weergeven in hun kunstuitingen en in hun creatieve levensinstelling.

Gods karakter en jouw karakter

 

Als je een creatief karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die eindeloos creatief is. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • God is schepper en herschepper.
  • God is origineel en verrassend.
  • God doet wonderen.
  • God heeft geweldige toekomstidealen.

Zie meer hierover in onderwerpen:
- 'God is creatief' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

God is in de eerste plaats je Schepper, de oneindig creatieve God. Een van de meest opmerkelijke kenmerken van Gods scheppingswerk is dat God uit een duistere, levenloze, chaotische aarde een eindeloos mooie en uitstekend gestructureerde schepping heeft gemaakt.

God heeft dichters geïnspireerd om Psalmen te schrijven, die vele miljoenen gelovigen over de hele wereld gezongen hebben. En weet je wie de Bijbel als eerste noemt als geestvervuld persoon? Dat was een kunstzinnig persoon:

"Zie, Ik heb bij name geroepen Besaleël ... en hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper; om stenen te bewerken, om die in te zetten; om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid." (Exodus 31:2-5, NBG1951)

Het is heel eerbaar om als gelovige iets te mogen afbeelden van de creativiteit en veelkleurigheid van je Schepper.

Je karaktergaven gebruiken om te dienen

 

Creatieve gelovigen kunnen een bediening hebben met allerlei kunstuitingen zoals bijvoorbeeld muziek, dans en drama. Er zijn veel Psalmen waarin we worden aangespoord om God onder begeleiding van instrumenten lof toe te zingen:

"Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave." (Psalm 33:3, NBV2004)

In deze paar woorden zien we wel liefst drie manieren waarop vooral creatieve mensen hieraan kunnen bijdragen:

  1. muzikale begeleiding
  2. liederen zingen
  3. nieuwe liederen schrijven en componeren

Ook in kinderwerk of jeugdwerk kunnen ze heel wat van hun creativiteit kwijt. Ook in het reguliere onderwijs trouwens, vooral bij kleuters.

Creatieve mensen houden er vaak hoge idealen op na en zijn ook bereid de nodige offers te brengen om hun idealen dichterbij te brengen. Veel zendelingen en medewerkers bij hulporganisaties hebben een flinke dosis idealisme, voortkomend uit de Grote Opdracht van de Jezus om het evangelie uit te dragen in woord en daad. Het is opvallend hoeveel creatieve gaven je bij zendingswerkers tegenkomt.

Valkuil: onrealistisch, ongestructureerd, alternatief

 

Door hun bovengemiddelde verbeeldingskracht kunnen veel creatieve mensen helemaal in hun eigen denkwereld of droomwereld opgaan. Ze doen er goed aan zich te mengen met andere soorten mensen om te voorkomen dat ze te veel vervreemden van de wereld om hen heen. Ook moeten ze bedenken dat Jezus, hoewel Hij soms heel alternatief was in woord en gedrag, gewoon met alle soorten mensen contact zocht.

Door hun sterke behoefte aan idealen hebben creatieve mensen vaak een onrealistische kijk op het leven. De wereld voldoet helaas niet aan hun hooggestelde idealen en ze kunnen in een zelfgemaakte droomwereld gaan leven. Sommige creatieve gelovigen hebben de neiging overdreven geestelijk te worden. Ze zetten zich dan af tegen de boze wereld, waar ze niet al te goed mee kunnen communiceren en dan vluchten ze weg in het wereldje van God en henzelf. Niet zelden worden het dan alternatieve mensen, die in zoveel mogelijk opzichten anders willen zijn dan anderen.

Mensen die erg creatief zijn, hebben vaak een afkeer van alles wat routinematig of alledaags is. Daardoor kan er een gebrek aan structuur ontstaan in hun denken en in hun totale leefpatroon, dat zich uit in een chaotische levensstijl. Zoiets kan erg onpraktisch en vermoeiend zijn in het dagelijks leven. In het leven met God kan het zich uiten in zweverigheid en het aanvullen van Bijbelse waarheden met eigen bedenksels.

Als je één van deze eigenschappen bij jezelf tegenkomt, oefen je er dan in om dicht bij Gods geschreven Woord te blijven en steeds de realiteit onder ogen te zien. We weten dat de realiteit van vandaag ver afwijkt van wat God bedoeld heeft. De ideale wereld komt er aan, dat heeft God beloofd. Het is de kunst om vandaag creatief om te gaan met de beperkte mogelijkheden die de huidige maatschappij biedt om daarmee iets van Gods wereld te laten zien. Dat is een prachtige uitdaging, vooral voor creatieve gelovigen.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 8.4. Verstandelijke eigenschappen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.