link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.6.1. Wilskrachtig (algemeen)

Inhoud:

- Wil en loyaliteit
- Karaktereigenschappen
- Prestatiegericht, toegewijd
- Valkuil: trots
- Valkuil: te prestatiegericht
- Tips voor wilskrachtige gelovigen


Wil en loyaliteit

 

Mensen met overwegend wilskrachtige eigenschappen laten zich bij voorkeur leiden door hun wil. Iedereen heeft tot op zekere hoogte wilskrachtige eigenschappen. Hoe sterker die bij jou naar voren komen, hoe meer de onderwerpen van dit hoofdstuk op jou van toepassing zijn.

Overwegend wilskrachtige mensen zijn energiek, actief, dynamisch en kunnen hoge prestaties leveren. Ze zijn optimistisch van aard, vol zelfvertrouwen en nemen snel beslissingen. Ze zijn ook meestal succesvol en zetten ze alles op alles om hun doelen te bereiken.

Wilskrachtige mensen laten zich motiveren door hun toewijding aan verantwoordelijkheden, taken en doelstellingen, kortom de dingen waar ze hun hart op zetten (loyaliteit). Het zijn onvermoeibare doorzetters die zich niet door de omstandigheden van hun stuk laten brengen.

schema wil en loyaliteit

Karaktereigenschappen

 

Bij wilskrachtige karakters onderscheiden we drie karaktereigenschappen, die in de volgende drie onderworpen worden uitgewerkt:

 1. zelfstandig
 2. gezagvol
 3. daadkrachtig

Hier volgt een overzicht van wilskrachtige eigenschappen, met de bijbehorende karaktergaven, karakterbehoeften en  karaktervalkuilen.

karaktereigenschap karakterbehoeften karaktergaven valkuilen
wilskrachtig
succes, bewondering actief, vol zelfvertrouwen te prestatiegericht, arrogant
- zelfstandig zelfstandigheid, nieuwe doelen, activiteit zelfredzaam, ondernemend, doelgericht solistisch, afstandelijk, eigenzinnig
- gezagvol verantwoordelijkheid, macht, respect leiding gevend, verantwoordelijk , motiverend eigenzinnig, dominant, ongezeglijk
- daadkrachtig uitdaging, risico's, strijd moedig, standvastig, strijdbaar roekeloos, agressief, wedijverig

Wilskrachtige eigenschappen

Wilskrachtige eigenschappen komen over het algemeen meer bij mannen voor dan bij vrouwen. Zie meer hierover in onderwerp 'Karakter van man en vrouw' in hoofdstuk 'Karakter en geloof' en de daarop volgende onderwerpen.

Prestatiegericht, toegewijd

 

Wilskrachtige mensen zijn in staat om veel werk te verzetten. Ze zijn energieke, ondernemende mensen die vooruit denken en plannen maken om nieuwe dingen te doen. Ze kunnen uitstekend organiseren, voelen zich thuis in het zakenleven en worden niet geremd door bezorgdheid of faalangst. Integendeel, ze zijn van nature optimistisch en nemen graag de leus van Barack Obama over: "Yes we can!" En inderdaad, wat ze bedenken, kunnen ze meestal opmerkelijk goed realiseren.

De Bijbel geeft het voorbeeld van een actieve vrouw, die veel in haar werk opging: Marta. Ik wil het nadrukkelijk voor haar opnemen, want ze is niet erg populair bij Bijbellezers. Want Jezus heeft haar een keer terechtgewezen omdat ze teveel in haar werk opging. Maar bekijk haar eens van een andere kant. Haar toewijding aan Jezus was overduidelijk en Jezus waardeerde die heel erg. Maar ze was zo druk met het WERK voor de Heer, dat ze geen tijd had voor de Heer zelf. Door zijn corrigerende woorden wilde Jezus haar helpen om beter in balans te komen.

Valkuil: trots

 

Wilskrachtige mensen hebben de neiging om trots te zijn op wat ze zijn, op hun uiterlijke schoonheid, lichamelijke kracht, overwicht over anderen, bezittingen, prestaties of wat dan ook. Ze willen graag door veel mensen bewonderd worden.

Wilskrachtige gelovigen moeten vooral veel leren over nederigheid. De opdracht om de ander belangrijker te vinden dan jezelf (Filippenzen 2:3) is één van hun grootste geloofsuitdagingen. Het voorbeeld van Jezus, die al zijn macht en luister heeft afgelegd om mens te worden en om aan een vervloekt kruis te sterven, dient een grote inspiratiebron voor hen te zijn. Lees Filippenzen 2:5-11 er maar op na en zie wat het gevolg was van Jezus' nederige houding: dat Hij uiteindelijk de allerhoogste machtspositie van het heelal zou ontvangen.

Valkuil: te prestatiegericht

 

Terwijl wilskrachtige mensen meestal hoge prestaties kunnen leveren, zijn ze geneigd hun vertrouwen vooral te stellen in hun eigen prestatievermogen. Het is vooral voor hen moeilijk om hun leven in Gods hand te leggen en volledig op Hem te vertrouwen. Daarom zijn veel wilskrachtige mensen moeilijk voor Jezus te winnen.

Vooral wilskrachtige gelovigen hebben er moeite mee om te leven uit genade. Prestaties en succes worden erg gerespecteerd in de wereld, maar in de hemel geldt het tegenovergestelde: hoe meer je hebt geleerd in afhankelijkheid van God te leven en te dienen, des te hoger sta je op de geestelijke ladder.

Tips voor wilskrachtige gelovigen

 

In Herschepping richten we ons vooral op de geestelijke aspecten van het omgaan met je karakter. Maar je bent ook verantwoordelijk voor een goed beheer van de lichamelijke en zielse kanten van je leven. Die kunnen een goede ontwikkeling van je karakter bevorderen of afremmen.

Hier volgen enkele praktische handreikingen om vervormingen en schreefgroei van je karakter tegen te gaan en om het proces van geloofsgroei te ondersteunen:

 • Pas op voor werkverslaving.
 • Laat eventuele successen of populariteit je niet naar het hoofd stijgen. Denk niet dat je alles zelf kunt en niemand nodig hebt.
 • Respecteer andere mensen, ook zwakkere mensen of mensen die trager werken en denken dan jezelf.
 • Wees niet autoritair, dominant of hardvochtig tegen anderen. Respecteer hun gevoelens.
 • Wees in de opvoeding niet te strikt. Kinderen hoeven niet perfect te worden.
 • Als je een positie van leiderschap inneemt: zorg ervoor dat anderen je kunnen corrigeren en in toom kunnen houden, voor je eigen bescherming en voor de bescherming van anderen.
 • Probeer niet steeds anderen te overtroeven of van hen te winnen.
 • Neem geen onverantwoorde risico's en zoek het gevaar niet op.
 • Gebruik je kracht en invloed om zwakkeren te beschermen en te hulp te komen.
 • Strijd tegen onrechtvaardigheid en oneerlijkheid, niet om zelf de top te bereiken.
 • Pas op voor opwellingen van boosheid of agressiviteit. Ze leiden nooit tot iets goeds.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

Zie ook de karakterstudie van een wilskrachtige Bijbelfiguur in hoofdstuk 'Karakter van Paulus'.


Volgend onderwerp:

 8.6.2. Zelfstandig 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies