link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.6.2. Zelfstandig

Inhoud:

- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen
- Valkuil: te onafhankelijk
- Valkuil: solistisch, eigenzinnig


Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie wilskrachtige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Wilskrachtig (algemeen)'.

Karaktergaven

 

Zelfstandige, wilskrachtige mensen hebben behoefte aan nieuwe uitdagingen en nieuwe plannen om uit te voeren. Ze kunnen zich heel goed redden zonder hulp van anderen. Het zijn dan ook rasechte pioniers. Ze zijn meestal ondernemend, hebben het in zich om als zelfstandige zakenman te beginnen en er met hard werken een bloeiend bedrijf van te maken.

Binnen een groep zijn zij degenen die de initiatieven nemen en een voortrekkersrol vervullen, zodat anderen hun voorbeeld kunnen volgen. Het zijn echte vernieuwers, die hun tijd vaak vooruit zijn. Terwijl anderen nog moeten nadenken of hun plannen geen risico's opleveren, hebben zij ze al bijna uitgevoerd.

Gods karakter en jouw karakter

 

Als je een zelfstandig karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die volkomen eigenmachtig is. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • God is onafhankelijk.
  • God is initiatiefrijk.

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is eigenmachtig' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen

 

Als zelfstandig geaarde gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen ze hun karaktergaven tot Gods eer gebruiken. Ze hebben immers van nature een pioniersgeest, zodat ze geschikt zijn voor allerlei baanbrekend werk, zoals bij zendingsorganisaties.

Een duidelijk Bijbels voorbeeld van een zelfstandige gelovige is Nehemia, die in zijn eentje het initiatief nam om met een groep ballingen vanuit Babylonië naar Jeruzalem te verhuizen om de stad te herbouwen. Hij had de ware pioniersgeest en was heel doelgericht bezig. Hij liet zich niet afleiden door vijanden die hem wilden ontmoedigen, maar zorgde voor een goede verdediging en een werkbaar actieplan. Hij was geen man met profetische gaven of diepzinnige wijsheden, maar wist zich wel afhankelijk van God en ging aan het werk. Hij was een machtig middel in Gods hand om een nieuwe fase in zijn plan met het volk Israël op te starten.

Valkuil: te onafhankelijk

 

Zelfstandige, ondernemende mensen denken vaak dat ze het helemaal gemaakt hebben. Toch zijn ze in geestelijke zin vaak hulpbehoevend. Want door hun zelfvertrouwen denken ze er niet zo gauw aan om hun vertrouwen op God te stellen en te leven in afhankelijkheid van Hem. Ze beseffen te weinig dat de kracht van een christen bestaat in het zich afhankelijk weten van Jezus.

God heeft veel moeite gedaan om dit principe uit te werken in het leven van de wilskrachtige Paulus. In Filippenzen 3:5-11 legt Paulus uit dat hij bevrijd is van zijn onafhankelijke instelling. Alles waar hij zich ooit voor op de borst had geslagen (vooral zijn prestaties) heeft hij als waardeloze troep in de afvalbak gegooid om zich voortaan volledig aan Jezus toe te wijden. Het is wel moeilijk voor een wilskrachtig persoon om dat toe te geven, maar het is mogelijk! Want een wilskrachtig persoon weet als geen ander: waar een wil is, is een weg!

Valkuil: solistisch, eigenzinnig

 

Binnen de eigen kerkelijke gemeente moeten zelfstandig ingestelde gelovigen leren om harmonisch samen te werken met andere gelovigen die minder snel en actief zijn dan zij zelf.

Doordat zelfstandig ingestelde mensen behoorlijk zelfredzaam zijn, menen ze al gauw dat ze alles ook zonder anderen afkunnen. Daarom treden ze vaak solistisch op. Nu is dat op zich niet zo erg: de ene persoon is eerder een teamspeler, terwijl de ander beter functioneert als hij alleen werkt. Maar zelfs de meest zelfstandige personen hebben anderen naast zich nodig omdat ook zij hun beperkingen en blinde vlekken hebben. Alleen dan kunnen ze hun waardevolle gaven ontwikkelen zonder brokken te maken.

Door een te onafhankelijke instelling hebben veel zelfstandige gelovigen de neiging om eigenzinnig te zijn. Ze staan dan niet erg open voor adviezen van anderen en zijn moeilijk van hun ongelijk te overtuigen. Je ziet dan ook vaak dat deze mensen afstandelijk en ongenaakbaar overkomen. Door hun zelfbewuste optreden veroorzaken ze gevoelens van minderwaardigheid bij mensen met een ander karakter en zien ze vaak niet wat die anderen goed doen. Als ze zich hiervan bewust zijn en zich meer toeleggen op het leren waarderen van andere soorten mensen, kunnen ze hun gaven ook beter kwijt in hun omgeving. Verder is er niets mis met een sterke wil, als die maar getemd en geleid wordt door de Heilige Geest. Alleen dan kunnen ze hun doel bereiken.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.


Volgend onderwerp:

 8.6.3. Gezagvol 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies