link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.6.4. Daadkrachtig

Inhoud:

- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen
- Valkuil: winzuchtig, agressief
- Valkuil: roekeloos, onbeheerst


Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie wilskrachtige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Wilskrachtig (algemeen)'.

Karaktergaven

 

Wilskrachtige, daadkrachtige mensen hebben bovengemiddelde lichamelijke en mentale kracht. Ze hebben een sterke persoonlijkheid en stralen een zeker overwicht uit. Ze hebben vooral behoefte aan uitdagingen. Het zijn echte vechters en willen zich graag meten met anderen. Ze zijn ook echte doorzetters en geven het niet gauw op. Ze zijn bereid om zo nodig risico's te nemen, ja, het gevaar oefent zelfs een bepaalde aantrekkingskracht op hen uit.

Gods karakter en jouw karakter

 

Als je een daadkrachtig karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die zelf ook daadkrachtig is. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • Gods kracht is onbeperkt.
  • God bestrijdt zijn vijanden.
  • God beschermt de gelovigen.
  • God geeft gelovigen kracht.

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is daadkrachtig' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

Daadkrachtige gelovigen doen er goed aan zich te laten inspireren door God, die oneindig daadkrachtig en machtig is. Er is niets wat Hij niet kan doen. God is ook strijdbaar. De grootste overwinning van alle tijden vond plaats toen Jezus aan het kruis stierf en op de derde dag werd opgewekt. God is in staat ieder alle nodige hulp en kracht te verlenen aan wie Hij maar wil.

Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen

 

Als daadkrachtige gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen ze hun karaktergaven tot Gods eer gebruikten. Dan kunnen zij steunpilaren zijn binnen het koninkrijk van God. Ze kunnen zwakkeren beschermen tegen dreigingen van buitenaf. Ook kunnen ze hun mogelijkheden inzetten om het kwade te bestrijden. Het voeren van geestelijke strijd kan hen ook aanspreken, waarbij ze niet inzetten op hun eigen kracht en hun natuurlijke overwicht, maar op die van de Heilige Geest.

Het koninkrijk van God is één grote uitdaging en er is genoeg te strijden. De overwinning is al behaald, waarbij Jezus de grote overwinnaar en kampioen is. Zo kan elke gelovige ingeschakeld worden in de geestelijke strijd. Dat aspect van het leven met God zal daadkrachtige gelovigen zeker aanspreken. Maar speciaal voor hen is belangrijk dat Gods kracht zich alleen openbaart bij mensen die zich zwak weten.

Valkuil: winzuchtig, agressief

 

Mensen die van nature daadkrachtig zijn kunnen het niet zo goed hebben als anderen betere prestaties leveren dan zij. Daardoor kunnen ze gemakkelijk in de verleiding komen om met hun ellebogen te werken om anderen desnoods met geweld voorbij te streven. Ook kunnen ze minder goed omgaan met mislukkingen.

Daadkrachtige gelovigen zijn vaak zo gericht op hun uitdagingen, dat ze de hand van God niet altijd ontdekken in hun leven. Hun kracht blijkt vaak allerlei verleidingen op te roepen. Een duidelijk voorbeeld uit de Bijbel is de krachtdadige Simson, die alleen maar dacht aan zelfrealisatie, wraaknemingen en vooral ... meppen. Hij was de enige persoon in de Bijbel aan wie ooit gevraagd werd:

"... Zeg, vertel me eens, hoe komt het toch dat je zo geweldig sterk bent? ..." (Rechters 16:6, GNB1996)

Simson had duidelijk een zwak voor het verkeerde soort vrouwen en zijn amoureuze avonturen waren de oorzaak van zijn ondergang. Wie zijn kracht niet weet te beheersen en te gebruiken binnen de grenzen van Gods wil, gaat door die zelfde kracht te gronde.

De Bijbel spoort je niet zozeer aan om anderen te overtreffen, maar wel om het te winnen van je oude natuur. Dat is waarschijnlijk de wedstrijd waar Paulus verscheidene keren op doelt in zijn brieven. Zorg dat je nieuwe natuur het van je oude natuur wint. Pas dan zul je de overwinningskrans behalen!

"Span je in voor de goede wedloop van het geloof en behaal de prijs van het eeuwige leven. Daartoe ben je geroepen, daartoe heb je in het bijzijn van veel getuigen krachtig je geloof beleden. " (1 Timoteüs 6:12, GNB1996

De Bijbel roept je op tot een goede strijd. Dat is de geestelijke strijd tegen de satan en zijn demonen, niet tegen mensen met een andere mening, levenswijze of religie.

Valkuil: roekeloos, onbeheerst

 

Daadkrachtige mensen nemen soms onverantwoord grote risico's. Hun behoefte aan strijd en uitdagingen kan helaas maar al te gauw verworden tot agressiviteit en vechtlust. Omdat ze zo snel reageren en direct geneigd zijn hun persoonlijke kracht en overwicht in te zetten, nemen ze weinig tijd om na te denken voordat ze handelen of spreken. Daardoor kunnen ze opvliegend en explosief reageren als ze zich ergens boos over maken.

Maar er is ook een andere manier om met een daadkrachtig karakter om te gaan, namelijk door zelfbeheersing als vrucht van de Geest, want vooral daarin kan iemand zijn werkelijke kracht tonen.

"Een geduldig man is meer dan een groot strijder en wie zichzelf bedwingt is meer dan wie een stad verovert." (Spreuken 16:32, WV2012)

Als een daadkrachtige, strijdvaardige gelovige zich weet te beheersen en alleen zijn kracht gebruikt om het goede te bewerkstelligen, dwingt hij groot respect af bij vriend en vijand. En ook al lijken zijn gaven minder geestelijk dan sommige andere, ook hij is als Gods evenbeeld geschapen om koning Jezus te eren door zijn gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Zorg dat je net zoals de apostel Paulus tegen het einde van leven kan zeggen:

"Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden." (2 Timoteüs 4:7, NBV2004)

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 8.6. Wilskrachtige eigenschappen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies