Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

8.8.1. Mozes' verstandelijke karakter

 

Inhoud:
- Verstandelijk
- Karaktereigenschappen

 

 

Verstandelijk

Veel bekende Godsmannen in de Bijbel hebben verstandelijke eigenschappen, zoals koning Salomo, de profeet Elia, de profeet Jeremia, de wetgeleerde Ezra en de apostel Johannes.

De bekendste Godsman uit het Oude Testament is Mozes, die op een machtige manier door God is gebruikt om zijn volk te bevrijden uit het land Egypte en het veertig jaar lang door de woestijn te leiden op weg naar het beloofde land Kanaän. Bij Mozes komen we vooral verstandelijke karaktereigenschappen tegen. Daarmee had hij in zijn temperament uitstekende kwaliteiten meegekregen om wetgever en geestelijk leider te zijn voor het volk Israël. Maar zijn werkelijke bekwaamheden ontving hij door zijn wandel met God, die zijn karakter op een prachtige manier heeft ingevuld, aangevuld en ontwikkeld.

Het leven van Mozes laat veel illustraties zien van de manier waarop God verstandelijke mensen wil vernieuwen, waarbij hun prachtige karaktereigenschappen tot bloei kunnen komen. Niemand kan je karakter beter en doeltreffender helpen ontwikkelen dan God, je schepper en herschepper!

 

Karaktereigenschappen

Hier volgt een overzicht van verstandelijke eigenschappen, met de bijbehorende karaktergaven, karakterbehoeften en  karaktervalkuilen.

karaktereigenschap karakterbehoeften karaktergaven valkuilen
verstandelijk wat innerlijke waarde heeft, waardering introvert, rijk innerlijk leven piekerig, negatief denken, teruggetrokken,
- rationeel kennis, diepgang, logica analytisch, diepzinnig, onderzoekend aarzelend, betweterig
- gewetensvol normen, rechtvaardigheid, perfectie serieus, consistent, gedreven niet flexibel, kritisch, wettisch, perfectionistisch
- creatief idealen, schoonheid, kunstuitingen origineel, kunstzinnig, idealistisch ongestructureerd, onrealistisch, alternatief

Verstandelijke eigenschappen

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Verstandelijke eigenschappen'.

 Volgend onderwerp: 8.8.2. Leerschool van Mozes 

 

INFO

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.