link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.8.3. Roeping van Mozes

Inhoud:

- Mozes nog niet klaar
- Mozes ontmoet God
- Gods plan met Mozes


Mozes nog niet klaar

 

Terwijl Mozes al die jaren met de schapen rondtrok, werden de omstandigheden voor de Israëlieten in Egypte steeds zwaarder.

"Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten bleven gebukt gaan onder de slavernij. Ze schreeuwden om hulp en hun angstkreten drongen door tot God." (Exodus 2:23, GNB2004)

Maar ... hun aanstaande leider was nog er nog niet klaar voor. In onze ogen houdt God er soms een heel merkwaardige economie op na. Wij zouden het een verspilling van mogelijkheden vinden. Als Mozes meteen na de eerste veertig jaar zou worden ingezet als leider en bevrijder van Israël, dan had een miljoenenvolk veertig jaar minder hoeven lijden. Dit is niet te begrijpen, maar God vergist zich echt niet. Ook niet als Hij vertragende factoren in jouw leven toelaat, waardoor je moet wachten en nog eens wachten voordat je kunt doen wat je graag zou willen doen in Gods koninkrijk.

Mozes ontmoet God

 

God riep Mozes toen hij eens met zijn kudde dicht bij de berg Horeb was.

"Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken." (Exodus 3:2-3, NBV2004)

De manier waarop God Mozes' aandacht trok en aan hem verscheen was heel merkwaardig en tegelijk heel betekenisvol. In de Hebreeuwse brontekst wordt gesproken over een 'vuurvlam' in een doornstruik. Een doornstruik is op zichzelf buitengewoon slecht brandhout: als die vlam vat, is die al bijna verteerd. Toen Mozes in Egypte wilde optreden als verlosser, meende hij krachtig te zijn zoals een forse eikenboom, met genoeg hout om lange tijd te kunnen branden. Maar zijn eigen vuur was destijds heel snel uitgedoofd.

De brandende doornstruik bleef branden en zoiets is onmogelijk, tenzij er extra brandstof aan wordt toegevoegd. De vuurvlam, die Mozes in de struik zag, is een afbeelding van Gods Geest (Handelingen 2:3). De Heilige Geest is een oneindige bron van energie, waardoor een onbekwaam mens onverwacht veel kan presteren. Die brandende doornstruik was een beeld van de nieuwe Mozes, die vol van Gods Geest zou worden, Dit is een illustratie van Gods prachtige en uitdagende plan met Mozes' leven. Ook met jouw leven trouwens.

"Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken." (Exodus 3:4-6, NBV2004)

In de eerste plaats noemde God tweemaal Mozes' naam. Daardoor wist Mozes dat God hem kende en speciaal tegen hem iets belangrijks ging zeggen. Het eerste wat God over zichzelf openbaarde was dat Hij een heilige God is, die alleen met de hoogste eerbied kan worden benaderd. Verder maakte God hem duidelijk dat Hij dezelfde God was die was verschenen aan de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Opmerkelijk dat God zich ook 'de God van zijn vader Amram' noemde. Dat is iets waar je gemakkelijk overheen leest. Mozes wist nu duidelijk met Wie hij op dat moment te maken had: de God van zijn voorouders die hij had willen dienen door de leider van zijn volk te worden.

Gods plan met Mozes

 

God ging Mozes eerst vertellen welke reddingsoperatie Hij van plan was uit te voeren om het volk Israël uit de slavernij te bevrijden en een nieuw bestaan te geven:

"... Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is ... Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten." (Exodus 3:7-8, NBV2004)

En toen vertelde God hoe Mozes in dat plaatje zou passen:

"Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden." (Exodus 3:10, NBV2004)

En dat was de roeping. Nog nooit tevoren en nooit daarna heeft God iemand ooit zo'n totaal onmogelijke en omvangrijke taak gegeven:

  • Een miljoenenvolk moest worden bevrijd uit de macht van de machtigste machthebber van die tijd: de farao van Egypte.
  • Dat omvangrijke volk moest een lange woestijntocht maken waarbij het jarenlang van voedsel en water moest worden voorzien.
  • Dat volk moest zich gaan vestigen in een land dat door woeste, vijandige volken bewoond werd, die bepaald niet op een invasie van de Israëlieten zaten te wachten.
  • Een ongeorganiseerde menigte slaven moest worden ontwikkeld tot een geordende samenleving.

Je zult maar zo'n opdracht krijgen!


Volgend onderwerp:

 8.8.4. Tegenwerpingen van Mozes 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies