link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.1.3. Geestelijke vruchten

Inhoud:

- Vruchten van de Geest
- Hoeveel geestelijke vrucht draag je?
- Negen soorten geestelijke vruchten
- Gespreksvragen


Vruchten van de Geest

 

De bekendste Bijbeltekst over geestelijke vruchten is de volgende:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing... " (Galaten 5:22-23, NBV2004)

Hierin spreekt Paulus strikt genomen over één geestelijke vrucht met negen aspecten. De meeste mensen vinden het wat gemakkelijker bij het bespreken van dit onderwerp om over verschillende vruchten te spreken (meervoud). Dat doen we in Herschepping ook.

In de brief van Paulus aan de Kolossenzen vind je ook een rijtje met geestelijke vruchten. In deze opsomming kom je veel tegen wat ook in Galaten 5:22 staat:

"U bent door God uitgekozen, hem behoort u toe en hij heeft u lief. Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand over een ander te klagen heeft. Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft. Kleed u bij dit alles vooral met liefde, die de volmaakte band vormt." (Kolossenzen 3:12-14, GNB1996)

Vroeger las ik dit Bijbelgedeelte (en ook Galaten 5:22-23) als een opdracht om zo te leven en ik denk dat veel andere Bijbellezers deze woorden ook zo lezen. Maar toch is dat niet juist. Let vooral op de uitdrukking ‘je kleden met’ of ‘bekleed worden met’, zoals ook in de volgende Bijbelgedeelten:

"Ik (=Jezus) zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed." (Lucas 224:49, NBV2004)

"Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed." (Galaten 3:27, HSV2010)

Het gaat bij geestelijke vruchten dus steeds om dat de levensstijl van Jezus door de kracht van de Heilige Geest in jou zichtbaar wordt, waarbij je jezelf voor Hem openstelt. Het is goed om dat te beseffen, want het bewaart je voor de valkuil dat je geestelijke vrucht probeert te produceren in eigen kracht.

Hoeveel geestelijke vrucht draag je?

 

Liefde is het basismateriaal voor alle vruchten van de geest. Deze liefde uit zich op allerlei manieren en maakt gebruik van je gaven en mogelijkheden om anderen te dienen. Voor de hoeveelheid vrucht die je draagt geldt de volgende formule:

vrucht = (inzet van gaven) x liefde

Hoe je ook je best doet binnen Gods koninkrijk, zonder liefde is de opbrengst nul. Liefde is namelijk de belangrijkste factor om vrucht te dragen. Alles wat je met niets vermenigvuldigt, blijft immers niets.

Aan de andere kant: als je niet veel mogelijkheden hebt, maar je zet ze toch wel in met veel oprechte liefde, dan brengt het toch heel wat vrucht voort. Hoe meer je doet met wat je hebt ontvangen (je inzet), hoe meer vrucht. Maar als je je gaven niet inzet, is er ook een nulopbrengst.

Dit principe wordt ook geïllustreerd in de Bijbel:

"Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan." (1 Korintiërs 13:1-3, HB2008)

Negen soorten geestelijke vruchten

 

De negen vruchten van de Geest uit Galaten 5:22 worden in de volgende onderwerpen afzonderlijk uitgewerkt. Deze negen vruchten kunnen worden onderverdeeld in drie groepen, die te maken hebben met drie verschillende stadia van geloofsgroei:

geschenken van God
vanaf wedergeboorte
liefde vreugde vrede
vruchten bij groeiende
gelovigen
geduld vriendelijkheid goedheid
vruchten bij geestelijk meer
volwassen gelovigen
trouw zachtmoedigheid zelfbeheersing

Vruchten van de Geest (Galaten 5:22)

Al deze vruchten hebben een dubbel RELATIONEEL karakter. Ze komen voort uit je verbondenheid met God en ontstaan wanneer je uiting geeft aan je liefde tot God en de mensen om je heen. God en de mensen om je heen.

1. Geschenken van God vanaf de wedergeboorte: liefde, vreugde en vrede
Deze drie vruchten van de Geest zijn regelrechte geschenken van God, die de uitwerkingen zijn van Gods liefde in het hart van de gelovige. Ze vormen de basis voor:

  • alle andere geestelijke vruchten
  • alle veranderingen in levensstijl en karakter (waardoor het karakter van Jezus zichtbaar wordt)

Liefde, vreugde en vrede zijn ook de belangrijkste ingrediënten van het hoogst denkbare levensgeluk. Deze vruchten ontstaan in de relatie met Jezus en groeien naarmate de relatie met Jezus hechter wordt. Om een voorbeeld te gebruiken: een gelukkig huwelijk tussen man en vrouw kenmerkt zich door:

  • liefde: wederzijdse onvoorwaardelijke en levenslange liefde en trouw tegenover de ander
  • vreugde: gelukkig zijn met elkaars gezelschap en kameraadschap, gek zijn op elkaar
  • vrede: je thuis voelen bij de ander, je geaccepteerd weten door de ander, je bestemming hebben gevonden bij de ander

En exact datzelfde geldt ook voor de relatie tussen een ware gelovige en zijn Heer.

2. Vruchten bij groeiende gelovigen: geduld, vriendelijkheid en goedheid
Deze drie vruchten van de Geest zijn verdere uitwerkingen van gepraktiseerde liefde. Bij deze vruchten van de Geest kom je gemakkelijk in de verleiding om ze te zien als Bijbelse opdrachten of geboden: wees geduldig, wees vriendelijk en wees goed voor iedereen. Maar dan begin je verkeerd. Deze vruchten beginnen bij de liefde van God die je hebt ontvangen en van daaruit ga je je medemensen dienen met de mogelijkheden die je hebt.

3. Vruchten bij geestelijk volwassen gelovigen: trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
Deze vruchten van de Geest worden als laatste genoemd, waarschijnlijk omdat het innerlijke eigenschappen zijn die je bij de meer gerijpte gelovigen tegenkomt. Ze hebben te maken met wilsovergave, en dat is iets waar vooral pas-gelovigen nog veel moeite mee hebben. Er zijn meestal heel wat lessen in Gods leerschool van het leven nodig om deze vruchten te ontwikkelen.

Gespreksvragen

 

  1. Kun je het rijtje met vruchten van het vlees volgens Paulus gedragingen uitbreiden met leefstijlen die we vandaag in onze samenleving tegenkomen?
  2. Wat is het onmisbare ingrediënt van alle geestelijke vruchten?
  3. Wat kunnen we leren uit 1 Korintiërs 13:1-3, dat in dit onderwerp is geciteerd?

Volgend onderwerp:

 8.1.4. Liefde 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies