link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.1.8. Vriendelijkheid

Inhoud:

- Gods vriendelijkheid
- Vriendelijkheid als vrucht van de Geest
- Gespreksvragen


"Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart ..." (Spreuken 15:30, NBG1951)

Gods vriendelijkheid

 

Vriendelijkheid zouden we kunnen omschrijven als warme belangstelling en meeleven voor mensen uiten, andermans gevoelens respecteren, prettig reageren. Vriendelijkheid is een belangrijke karaktereigenschap van God. Een illustratie van Gods vriendelijkheid vinden we bijvoorbeeld in de volgende Bijbelgedeelten:

"Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden." (Jesaja 40:11, HSV2010)

"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water." (Psalm 23:2, NBV2004)

Jezus had een uitstraling van vriendelijkheid als Hij met de mensen omging:

"Maar de mensen ... volgden Hem (=Jezus); Hij ontving hen vriendelijk, sprak hun over het koninkrijk van God en maakte gezond wie genezing nodig had." (Lucas 9:11, WV2012)

Mensen waren welkom bij Jezus. Ze voelden zich in zijn bijzijn niet bekritiseerd of veroordeeld, behalve als ze huichelachtig bezig waren.

De Heilige Geest die als een geschenk van God in elke gelovige woont, heeft alle vriendelijkheid in zich om je te ondersteunen. Zie vriendelijkheid niet als een opdracht of een verplichting die je als een goede christen moet vervullen, want dan begin je aan de verkeerde kant. Vruchten van de Geest beginnen bij Gods Geest die bij de wedergeboorte in je hart is komen wonen en ontwikkelen zich verder naarmate je ervoor kiest 'in de geest van God' te handelen. Samen met God kan je dat ook.

Vriendelijkheid als vrucht van de Geest

 

God jaagt zijn kinderen niet op, zet ze niet onder druk. Mensen doen dat wel tegenover elkaar, maar God niet. Door vriendelijkheid, voortvloeiend uit oprechte liefde, laten we iets van onze vriendelijke God zien.

"We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn ... door geduld en vriendelijkheid ..." (2 Korintiërs 6:4,6, NBV2004)

Het woord voor vriendelijkheid is in Engelse Bijbelvertalingen vertaald als 'gentleness' en dat gaat meer in de richting van respectvol omgaan met andere mensen en hun gevoelens. Fijngevoeligheid is een belangrijke eigenschap in de omgang met mensen. Dat is een houding waarin we gericht zijn op het welzijn van de ander, het vermijden van kwetsende opmerkingen, rekening houden met andermans gevoeligheden. Over de liefde schreef Paulus:

"zij kwetst niemands gevoel ..." (1 Korintiërs 13:5, NBG1951)

"Ze is niet grof ..." (1 Korintiërs 13:5, NBV2004)

"zij handelt niet ongepast ..." (1 Korintiërs 13:5, HSV2010)

"Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk ..." (1 Korintiërs 13:5, WV2012)

"Liefde is: een ander niet beledigen ..." (1 Korintiërs 13:5, BGT2014)

Het is interessant om te zien welke woorden de verschillende Bijbelvertalers hebben gekozen! Het is niet altijd gemakkelijk om op de juiste manier met anderen om te gaan, omdat ieder mens weer andere gevoeligheden heeft. Als je vanuit een oprechte liefdevolle houding de ander benadert zit je al in de goede richting. Vraag dan de Heilige Geest om leiding en inzicht om ZIJN fijngevoeligheid door je heen te laten werken. Uiteindelijk groeit dan deze bijzondere vrucht in je hart.

"Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn ..." (Filippenzen 4:5, WV2012)

Gespreksvragen

 

  1. Op welke manieren toont God zijn vriendelijkheid tegenover mensen?
  2. Op welke manieren kunnen wij vriendelijk doen tegenover anderen?
  3. Op welke manieren kunnen wij respect tonen tegenover verschillende categorieën mensen?
  4. Wat is fijngevoeligheid?

Volgend onderwerp:

 8.1.9. Goedheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies