link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.2.2. Thuiskomst in de hemel

Inhoud:

- Droomplek
- Plaats van intense vreugde
- Eeuwig thuis


Droomplek

 

Jezus noemde de hemel een paradijs toen Hij sprak met een moordenaar die naast Hem gekruisigd was en ook de apostel Paulus gebruikt datzelfde woord in 2 Korintiërs 12:4. Dus dat op zich belooft al veel goeds. Als we in de hemel komen, zullen we ongetwijfeld overweldigd worden door de ongekende schoonheid van die plaats. Soendar Singh vertelt hierover het volgende:

"Overal in de hemel zijn schitterende tuinen, die altijd allerlei soorten zoet en overheerlijk fruit opleveren, en ook prachtige en zacht geurende bloemen, die nooit verwelken. Rondom zijn ongeëvenaarde en buitengewoon mooie gebergten, bronnen en landschappen. Onafgebroken wordt God door allerlei schepselen geloofd en geprezen. Prachtig gekleurde vogels heffen hun lofliederen aan en evenzo voelt men een grote verrukking bij de zangen van engelen en heiligen, als men ze hoort. Waar men ook heen ziet, overal ziet men taferelen van onbeschrijfelijke vreugde. Dit is waarlijk het Paradijs."

Bij de zondeval ging het paradijs op aarde verloren. Als we in de hemel komen, vinden we daar een paradijs terug, dat het oorspronkelijk geschapen paradijs zal overtreffen. Daar is de echte wereld, terwijl de aardse wereld vergeleken daarmee niet meer is dan een onaantrekkelijk schaduwgebied.

Plaats van intense vreugde

 

Met heel mijn hart geloof ik in de hemel als een paradijs, een ongekend vreugdevolle plaats die met geen aardse woorden te beschrijven is, zoals Paulus in een heel ander verband gezegd heeft:

"... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben." (1 Korintiërs 2:9, HSV2010)

Wat we in de hemel zullen beleven, zal niet minder zijn dan een uitbarsting van vreugde! Gelovigen zullen er letterlijk stralen:

"Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd." (Daniël 12:3, WV2012)

We zullen op een ongekende manier genieten van al het mooie, dat de oneindig creatieve God heeft klaarstaan. De hemel is de vervulling van alle menselijke verlangens, die op aarde vaak zo verkeerd waren ingevuld. Er is ook veel vrolijkheid in de hemel:

"... Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen." (Lucas 6:21, NBV2004)

In de hemel is geen plaats meer voor verdriet en pijn, begrippen die zo kenmerkend zijn voor het aardse leven:

"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij." (Openbaring 21:4, NBV2004)

Deze woorden zijn geschreven over de tijd dat God de nieuwe aarde zal scheppen. Maar ik geloof dat we alle reden hebben om die ook toe te passen op de hemel.

Eeuwig thuis

 

De hemel is een plaats waar je je meer thuis zal voelen dan waar ook, want het is Gods woonplek, waar je Schepper, je hemelse Vader woont. In de Bijbel lezen we dat God zelf, in figuurlijke zin, de woonplek is voor zijn volk:

"De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen..." (Deuteronomium 33:27, HSV2010)

Als gelovige ben je op aarde al een hemelburger.

"Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen ..." (Filippenzen 3:20, NBG1951)

Door wedergeboorte ben je verbonden met de hemel in de geestelijke wereld. Je bent daar letterlijk geboren en het is de plaats waar Jezus is. Dus nergens zul je je ooit beter thuis voelen dan op die plek. Daarom word je als gelovige niet 'toegelaten' tot de hemel, maar verwelkomd op de plaats waar je hoort. Op aarde ben je als een pelgrim, op weg naar bestemming van je levensreis: het hemelse Vaderland.

"Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland." (Hebreeën 11:13-14, NBV2004)

Je bent onderweg naar je toekomstige woonplek, gedreven door een zeker heimwee:

"We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen." (2 Korintiërs 5:8, NBV2004)

In het Nieuwe Testament worden niet zoveel details over de hemel genoemd. Maar wel wordt steeds benadrukt dat de hemel vooral de plaats is waar Jezus is!


Volgend onderwerp:

 9.2.3. Ontmoeting met Jezus in de hemel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies