link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.2.3. Ontmoeting met Jezus in de hemel

Inhoud:

- DE Ontmoeting
- Jezus, het middelpunt van de hemel
- Eenwording met Jezus


Het allermooiste en aller-kostbaarste van ons toekomstige leven is niet de hemel zelf, maar degene die de hemel tot een paradijs maakt: JEZUS.

"Vader ... ik wil dat zij zullen zijn waar ik ben; dan kunnen ze mijn glorie zien die u mij gegeven hebt ..." (Johannes 17:24, GNB1996)

DE Ontmoeting

 

Behalve dat mensen bij hun sterven door engelen en eventueel gestorven bekenden worden opgehaald en verwelkomd, mogen we aannemen dat Jezus ons in de hemel persoonlijk zal ontmoeten. Toen Stefanus stierf na zijn steniging als eerste martelaar, stond Jezus hem op te wachten:

"Hij (=Stefanus) riep uit: Ik kan de hemel zien! Ik zie de Mensenzoon aan de rechterhand van God!" (Handelingen 7:56, HB2008)

Het moment van de ontmoeting met Jezus heb ik in mijn fantasie al vaak proberen voor te stellen. Het vervult me elke keer weer met een diep heimwee naar Thuis en bovenal naar Jezus. Hoe zal het zijn om na zoveel jaren eindelijk Hem te zien, die zijn leven voor mij heeft opgeofferd, degene die ik op aarde hebt gediend en liefgehad? Hoe zal Hij er uit zien? Hoe zullen zijn ogen zijn? Hoe zal ik reageren als Hij me aankijkt en mijn naam noemt? Zal ik overweldigd raken door zijn krachtige uitstraling en plat op de grond vallen of mag ik Hem misschien om de hals vliegen en huilen van blijdschap om Hem EINDELIJK écht te zien? Ik zou het niet weten, maar dat hoef ik ook niet te weten. Het zal heerlijk zijn!

Als we Jezus zullen zien, zal het enorme verschil ons meer dan ooit duidelijk worden tussen zijn volmaakte heiligheid en wat we op aarde meenden te zijn. Onze menselijke prestaties zullen dan zo schamel afsteken bij wat je in Hem ziet, dat er maar één gedachte overblijft: het is 100% genade om in eeuwigheid bij Jezus te mogen zijn en 0% eigen verdienste.

Jezus, het middelpunt van de hemel

 

Weer enkele uitspraken van Soendar Singh:

"Tot zijn verbazing zag hij de Heer, waar hij de blik ook wendde. Want Christus is alom tegenwoordig en voor engelen en heiligen overal zichtbaar."

"Zoals de zee vol van water is, zo vol is het heelal van God, en iedereen in de hemel voelt overal zijn tegenwoordigheid. En zoals er in het water van de zee ontelbare levende wezens zijn, zo leven zijn schepselen in het oneindige zijn van God. (zie ook Handelingen 17:28).

"Omdat Hij oneindig is, kunnen zijn kinderen, die eindig zijn, Hem alleen als Christus zien. Zoals de Heer zelf zei: Hij, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (zie ook Johannes 14:9).

"Gods tegenwoordigheid kan met vreugde worden waargenomen, maar niet in woorden worden uitgedrukt."

Eenwording met Jezus

 

Op aarde is een groeiende eenwording met Jezus het hoogste doel van de christen.

"God is trouw, Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus." (1 Korintiërs 1:9, HB2008)

In de hemel zal die eenwording verder worden voltooid en dat zal het heerlijkste zijn van het leven in de hemel. Dan zullen we Jezus leren kennen als nooit tevoren (1 Korintiërs 13:12).

Maar vergis je niet: DE tijd om Jezus te leren kennen is NU. Straks ben je voor altijd in zijn nabijheid, maar de kans om Hem onder moeilijkere omstandigheden te leren kennen krijg je maar eenmaal: in het leven van hier en nu. Je toekomstige relatie met Jezus wordt bepaald door de relatie met Jezus die hier op aarde is opgebouwd. Je relatie met Jezus groeit vooral door te wandelen met Jezus, dat wil zeggen: te leven zoals Jezus deed op aarde en te leven volgens Gods leefregels. Hoe dichter je nu bij Jezus leeft, hoe mooier je toekomst in de hemel zal zijn.


Volgend onderwerp:

 9.2.4. Wie ben je in de hemel? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies