link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.2.5. Leven in de hemel

Inhoud:

- Tijd en ruimte in de hemel
- Kleding in de hemel
- Kleuren
- Doorgaande ontwikkeling in de hemel


Tijd en ruimte in de hemel

 

Het Bijbelboek Openbaring laat ons veel dingen zien vanuit een hemels perspectief. We zien dat daar plaatsen en tijden (verleden, heden en toekomst) in elkaar overvloeien. Misschien kunnen we het een beetje vergelijken met onze dromen. Daarin kunnen we gemakkelijk door de tijd lopen, met mensen omgaan die allang gestorven zijn of we kunnen tientallen jaren terug gaan in ons leven. Ook kunnen we in onze dromen in een mum van tijd in een ander werelddeel zijn. Dromen spelen zich immers af in de menselijke geest, dus de vergelijking is misschien niet eens zo slecht. Daarom is het bij de visioenen uit het Bijbelboek Openbaring niet verstandig om daar bepaalde tijdperken aan te koppelen, tenzij die tijdperken specifiek genoemd worden.

In de hemel zullen we ook niet meer gebonden zijn aan ruimte, zoals op aarde. De geestelijke wereld is veel uitgebreider en dynamischer dan de materiële wereld. Soendar Singh heeft dit op de volgende manier waargenomen in de hemel:

"Niemand voelt in de hemel afstand, want zodra iemand de wens te kennen geeft naar een andere plaats te gaan, bevindt hij zich daar reeds. Afstand voelt men alleen in de materiële wereld. Als iemand een andere heilige wil zien, kan hij zichzelf in een ogenblik daarheen verplaatsen, of die andere bevindt zich plotseling in zijn tegenwoordigheid."

Kleding in de hemel

 

In de hemel zullen we geen kleding nodig hebben om ons (geestelijke) lichaam te bedekken. Op aarde is dat wel nodig, dat wil zeggen: vanaf de zondeval, toen de mens ineens zo veel te bedekken had en de schaamte leerde kennen. Lopen we in de hemel dan in ons blootje rond, omdat er dan geen behoefte meer zal zijn aan bedekking? Johannes zag het anders: hij zag in de hemel mensen rondlopen in witte kleding:

"Daarna zag ik een grote menigte ... gehuld in witte gewaden ..." (Openbaring 7:9, GNB1996)

"en haar (de "Bruid" van Christus, Gods volk in heerlijkheid) is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen." (Openbaring 19:8, NBG1951)

De witte kleur is een aanduiding van innerlijke reinheid. Als volkomen gerechtvaardigde mensen zullen ze met de reinheid van Jezus bekleed zijn.

Omdat alle gelovigen op aarde verschillend geleefd hebben, zal ook ieders hemelse uitstraling verschillend zijn. Het zal een weerspiegeling zijn van wat God op aarde in en door hen heen heeft kunnen doen. Hun innerlijke kwaliteiten, die op aarde onzichtbaar waren, zullen in de hemel juist wel zichtbaar zijn. En daaraan zullen ze in de hemel wellicht ook herkenbaar zijn. Mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt, (en ook Soendar Singh trouwens) vertelden dat ze in de geestelijke wereld wezens hadden gezien met kleding die van verschillende kleuren licht gemaakt leken te zijn.

Kleuren

 

Ik verwacht dat er veel kleur zal zijn in de hemel. Niet voor niets heeft God op aarde zoveel kleurrijks geschapen en wat kunnen we bijvoorbeeld genieten van prachtig gekleurde bloemen, vogels of aquariumvissen. Mensen met bijna-dood ervaringen hoor je soms spreken over een geweldige kleurenpracht die ze hebben gezien.

Jaren geleden heb ik eens een bijzondere droom gehad. Ik zag een gezin dat ik goed kende en dat kort daarvoor tot geloof was gekomen. Zij liepen in de hemel te wandelen met een persoon in een wit gewaad, misschien was het Jezus. En wat me daarnaast boeide was een voorgrond met gras en planten met wonderbaarlijk mooie groene kleuren, die niet te vergelijken waren met aardse kleuren. Die kleuren leefden gewoon. Die droom staat in mijn geheugen gegrift en ik geloof zeker dat ik in die paar ogenblikken iets van de hemelse kleurenpracht heb gezien.

Doorgaande ontwikkeling in de hemel

 

Ik verwacht niet dat de hemel een soort Luilekkerland is waar je heerlijk passief kunt genieten van alles wat mooi, leuk en lekker is. Ik verwacht dat de hemel onder meer een plaats zal zijn waar we veel zullen leren en ontdekken, met een geest die honger heeft naar meer kennis en inzicht. Soendar Singh heeft in zijn visioenen gezien, hoe gestorven gelovigen door engelen verder onderwezen worden om te komen tot een beter kennen van de dingen van God. En zo verwacht ik dat het geestelijke leerproces, dat we nu op aarde meemaken, in de hemel wordt voortgezet.

Het principe van geloofsgroei blijft natuurlijk ook in het hiernamaals van kracht, want groei is een kenmerk van het leven zelf. Er zijn gelovigen die denken dat in de hemel iedereen vanaf de eerste seconde in een staat van absolute perfectie verkeert, waaraan niets meer is toe te voegen. Zo'n beeld strookt niet met Gods scheppingsprincipes en de manier waarop Hij ons gemaakt heeft, als evenbeelden van Hemzelf. Het in de hemel komen betekent niet dat we het eindstation hebben bereikt, maar op een nieuw beginpunt zijn aangekomen van een weg die nog verder omhoog gaat. Over dit onderwerp schreef Randy Alcorn in zijn roman 'Deadline' ongeveer het volgende.

"We zullen in de hemel niet plotseling alles vergeten zijn wat we op aarde hebben meegemaakt. Integendeel. We zullen ons leven op aarde gaan zien in het juiste licht en daar veel van kunnen leren. Wat we op aarde hebben geleerd, zal de basis zijn van waaruit we in de hemel verder zullen leren en zullen groeien in kennis. Ook herinneringen aan moeiten op aarde zullen niet worden uitgewist, maar in de hemel juist hun werkelijke waarde krijgen, zodat ze geen pijn zullen veroorzaken."

Dit zijn de persoonlijke gedachten van de schrijver, geen geopenbaarde waarheden, maar ik vind dat ze wel aannemelijk overkomen.


Volgend onderwerp:

 9.2.6. Relaties in de hemel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies