link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.1.3. Bijna-dood ervaringen

Inhoud:

- Bewustzijnsverandering
- Enkele voorbeelden
- Andere ervaringen


Bewustzijnsverandering

 

Er zijn talloze mensen, die bijna-dood ervaringen hebben gehad waarbij hun geest buiten het lichaam trad en ze een andere vorm van bewustzijn meemaakten. Vooral bij bepaalde medische operaties lijkt het vaak voor te komen. Op dat gebied is al heel wat geschreven en gepubliceerd, zoals het populair wetenschappelijke boek 'Eindeloos bewustzijn' van cardioloog dr. Pim van Lommel. De centrale stelling in dit omvangrijke boek is dat gangbare medische inzichten niet kunnen verklaren hoe het mogelijk is dat iemand een helder bewustzijn blijkt te kunnen hebben op het moment dat alle hersenfuncties zijn uitgevallen, bijvoorbeeld in de eerste seconden na een hartstilstand. Zijn eigen verklaring is dat het bewustzijn eindeloos is en niet beperkt is tot het brein.

Enkele voorbeelden

 

Een tijd geleden heb ik in een Tv-uitzending getuigenissen gehoord van mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad. Enkele opmerkelijke details hieruit:

  • Een blind geboren persoon kon tijdens zijn bijna-dood ervaring voor het eerst zien. Hij hoorde wat de artsen tegen elkaar zeiden terwijl ze met zijn lichaam bezig waren en zelf (dat wil zeggen zijn geest) vloog hij als het ware door het plafond heen. Hij hoorde onbeschrijfelijk mooie muziek en ontmoette mensen, die van licht gemaakt leken te zijn. Hij beschreef zijn omgeving als de plaats waar alle kennis was.
  • Een vrouw kreeg tijdens een hersenoperatie in het ziekenhuis van de universiteit van Tucson (VS) een bijna-dood ervaring. Ook zij zag de operatie van bovenaf en kon later aan de artsen vertellen wat zij uit hun conversatie had gehoord. Dat bleek allemaal te kloppen. Zij zag een helder licht en ontmoette enkele overleden familieleden.
  • Gordon Allen, ooit een bekend persoon uit de financiĆ«le wereld in de Verenigde Staten, die eens de 'tycoon of the decade' was genoemd in Times Magazine, sprak over zijn bijna-dood ervaring. Hij vertelde dat hij een werkelijkheid binnentrad waar een sfeer van overweldigende liefde heerste. Hij kon op een woordloze manier communiceren met geestelijke wezens. Hij beschreef het als een buitengewoon verrijkende ervaring en daarna gaf hij zijn leven een heel andere wending. Het leek erop dat hij christen was geworden, maar omdat het een wetenschappelijk programma was, kwam dat niet duidelijk naar voren.

Andere ervaringen

 

Veel mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad, zeggen dat ze het gevoel hadden door een donkere tunnel te lopen, waarbij aan het uiteinde een wonderlijk helder en verkwikkend licht straalde. Ook wordt verteld over wezens die naar hun beschrijving aan engelen doen denken. Deze mensen zeggen een glimp van de hemelse glorie te hebben opgevangen. Bijna altijd krijgen deze mensen een nieuwe kijk op het leven: ze strekken zich uit naar een leven met meer eeuwigheidswaarde omdat ze even vanuit het perspectief van de eeuwigheid hebben geleefd.

De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het niet alleen christenen zijn, die zulke positieve ervaringen hebben meegemaakt. Dat is een goede reden om op te passen met al te simpele uitspraken over de eeuwige bestemming van ongelovigen, ook al bewijzen deze ervaringen op zich niet veel!

Er zijn ook ooggetuigenverslagen van ongelovige mensen, die vlak voor hun overlijden allerlei afschrikwekkende wezens gezien hebben. Daardoor hebben ze op aarde al een stukje van de hel meegemaakt, mede als waarschuwing voor de achterblijvende mensen. Op deze manier kunnen we veronderstellen dat dit demonische geesten zijn en mogelijk geesten van overleden personen die in de plaats van duisternis terecht zijn gekomen.


Volgend onderwerp:

 9.1.4. Sterven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies