link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.6.6. Het nieuwe Jeruzalem - 2

Inhoud:

- Gouden straten
- Muren en poorten
- Centrum van aanbidding
- Stad op een berg


Het vorige onderwerp 'Het nieuwe Jeruzalem - 1' ging over het Nieuwe Jeruzalem in haar geheel. In dit onderwerp gaan we verder in op de details die we in Bijbelboek Openbaring tegenkomen over het nieuwe Jeruzalem. Let erop dat die details betrekking hebben op de Bruid van Jezus, niet over een fysieke woonplaats van de mensen die behoren tot de Bruid van Jezus.

Gouden straten

 

"... de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas." (Openbaring 21:18, NBV2004)

"... en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas." (Openbaring 21:21, HSV2004)

De materialen van het nieuwe Jeruzalem zijn uitermate kostbaar, wat aangeeft hoeveel de Bruid waard is in de ogen van Jezus, de Bruidegom. De stad zelf is van zuiver goud, doorschijnend goud. Het volkomen zuivere en doorschijnende geeft aan dat de gelovigen die de Bruid vormen volkomen transparant zullen zijn voor elkaar. Iedereen mag in hen zien wat God ooit in en door hen heeft gedaan.

In christelijke liederen komen we meestal 'straten van goud' tegen, in het meervoud, maar in de HSV vertaling lezen we 'straat' in het enkelvoud, en zo staat het ook in de brontekst. Je zou het kunnen lezen als een systeem van straten. Een straat is in dit verband een symbool van de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Ook de sociale omgang tussen de bruidsmensen zal volmaakt zuiver en goed zijn.

Muren en poorten

 

De poorten zijn naar de stammen van Israël genoemd en de grondstenen (of fundamenten) naar de apostelen van het Nieuwe Testament. Israël en de Gemeente zullen naast elkaar voorkomen binnen de Bruid, het totale volk van God. Alle twaalf apostelen zijn zowel Joden als christenen en kunnen dus volledig de gelovigen uit het volk Israël en de Gemeente vertegenwoordigen. Ik denk niet dat het volk Israël en de Gemeente tot één geheel zullen samensmelten waarbij hun eigenheden zullen verdwijnen. Gods Oude en Nieuwe Verbond hebben allebei een eeuwige geldigheidsduur en hebben allebei hun plaats binnen het eeuwige plan van God.

"... Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten. Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen." (Jesaja 54:11-12, NBV2004)

"Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen ... De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam." (Openbaring 21:12, 14, NBV2004)

De muur om het Nieuwe Jeruzalem heeft niets te maken met veiligheid, want alle vijanden zijn voorgoed verdwenen. Een muur maakt onderscheid tussen mensen aan weerskanten van die muur: je hoort er binnen of je hoort erbuiten, je hoort tot de Bruid of tot de omringende volken.

Centrum van aanbidding

 

Onder het Oude Verbond was Jeruzalem het centrum van aanbidding voor de God van Israël. God had zijn naam verbonden aan deze 'eeuwige stad':

"... Jeruzalem, de stad die Ik Mij verkoren heb om mijn naam daar te vestigen. (1 Koningen 11:36, NBG1951)

De tempel stond in Jeruzalem en daar werd de priesterdienst voor God uitgevoerd. Op dezelfde manier zal het Nieuwe Jeruzalem het geestelijke centrum zijn van de nieuwe aarde. Gelovigen die tot de Bruid behoren zullen priesterlijke taken mogen uitvoeren zoals het aanbidden van God en tussenpersonen zijn tussen God en bewoners van de nieuwe aarde. De Gemeente wordt in de Bijbel wel vergeleken met een tempel waarin God woont.

"Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam." (Openbaring 21:22, NBV2004)

De eredienst aan God zal nooit ophouden. Als we de beide teksten hiervoor combineren, kunnen we zeggen dat het heiligste heiligdom op de nieuwe aarde zal worden gevormd worden door God en Jezus in verbondenheid met zijn Bruid. De Bruid zal het volmaakte priesterschap vormen, dat op de nieuwe aarde priesterlijke taken zal vervullen. Haar belangrijkste taak zal het vereren van God zijn:

"... De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd." (Openbaring 22:3-4, NBV2004)

Een tweede priesterlijke taak is om een verbindende schakel te vormen tussen God en de volken die op de nieuwe aarde zullen leven. Evenals onder het Oude Verbond niet alle Israëlieten priesters waren, maar alleen de stam Levi, zo is de priesterdienst op de nieuwe aarde ook alleen de taak van de Bruid.

Stad op een berg

 

De Bruid zal als een stad op een berg zijn, in figuurlijke zin wel te verstaan:

"De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte." (Openbaring 21:16, NBV2004)

Omdat lengte, breedte en hoogte van het nieuwe Jeruzalem gelijk zijn, kunnen we een beeld krijgen van een stad die gebouwd is op een berg. Dat doet denken aan de beschrijving van het paradijs in Genesis 2, waarin we lezen:

"Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen." (Genesis 2:10, HSV2010)

Omdat uit Eden een rivier ontsprong moet het paradijs dus wel op een berg hebben gelegen, waarbij de bron van de rivier zich op de top bevond. Wel bijzonder om overeenkomsten te zien tussen het oorspronkelijke paradijs en de toekomstige volmaakte aarde. Het concept van God die op een berg woont komen we in het Oude Testament wel vaker tegen:

"Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg." (Psalm 48:2, NBV2004)

"Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. 'Stad van trouw' zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten 'Heilige berg'." (Zacharia 8:3, NBV2004)

Als volk van God zijn we geroepen om vandaag de dag een stad op een berg te zijn, om als zodanig Gods glorie en liefde te laten zien aan de wereld om ons heen. Jezus zei eens tegen zijn volgelingen:

"Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven." (Matteüs 5:14, NBV2004)

Op de nieuwe aarde zal dat op een volmaakte manier plaatsvinden. De Bruid zal een zegen voor de volken zijn als nooit tevoren.


Volgend onderwerp:

  9.6.7. Volken op de nieuwe aarde 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies